Greek (Greece)

Σε αυτό τον τομέα δικαίου εκπροσωπούμε πελάτες που έχουν υποστεί τραυματισμό εξαιτίας ιατρικής αμέλειας με μοναδικό σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης για τους πελάτες μας και την εξασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης για τους τραυματισμούς τους και τον πόνο και ταλαιπωρία που έχουν υποστεί.

 

Ιατρική Αμέλεια στην Κύπρο

Τα δικαιώματα των ασθενών προστατεύονται στην Κυπρο.Ο περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2005, όπως τροποποιήθηκε, προνοεί για τα δικαιώματα των ασθενών και παράλληλα επιβάλλει αυστηρά καθήκοντα στους ιατρούς, στα νοσοκομεία και γενικότερα στους παροχείς υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα στον Κυπριακό Ποινικό Κώδικα που προβλέπουν συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν ιατρούς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ ο Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 148, όπως τροποποιήθηκε, προσδιορίζει συγκεκριμένα αστικά αδικήματα για τα οποία υπόλογοι μπορεί να είναι ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Όπου ο ιατρός είναι ιδιώτης, με βάση το Κυπριακό Δίκαιο ο ασθενής μπορεί να έχει και δικαιώματα για παράβαση σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Ομοίως, η κυπριακή νομολογία για την ιατρική αμέλεια είναι σαφής και ξεκάθαρη και προβλέπει ότι οι ιατροί οφείλουν καθήκον επιμέλειας προς τους ασθενείς τους να τηρούν το επίπεδο ιατρικής φροντίδας που εύλογα θα αναμενόταν από ένα ικανό ιατρό. Η παράβαση των παραπάνω καθηκόντων είναι, από νομική άποψη, ιατρική αμέλεια και αυτό επιτρέπει σε στον ασθενή σε περίπτωση αμέλειας να αξιώσει αποζημίωση για τη βλάβη και τραυματισμούς που έχει υποστεί.

Αν πιστεύετε ότι εσείς ή κάποιο άτομο που αγαπάτε υπέστησαν τραυματισμό ή θάνατο λόγω αμέλειας ιατρού, παραθέτουμε πιο κάτω τέσσερα σημαντικά βήματα που θα πρέπει να λάβετε για να διασφαλίσετε τα δικαιώματά σας ως ασθενής στην Κύπρο.

 

Τι να Κάνετε σε Περίπτωση που Υποψιάζεστε Ιατρική Αμέλεια

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι υπάρχει ιατρική αμέλεια, οι πιο κάτω ενέργειες θα βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της υπόθεσής σας.

  • Ρωτήστε τον ιατρό σας τι έγινε: Στις περισσότερες περιπτώσεις, με βάση το Κυπριακό Δίκαιο οι ιατροί έχουν καθήκον να παράσχουν στον ασθενή την απαραίτητη επεξήγηση για την ιατρική θεραπεία και την παρεχόμενη φροντίδα, καθώς και τους κινδύνους και τα οφέλη οποιασδήποτε ιατρικής διαδικασίας / θεραπείας / χειρουργικής επέμβασης, πριν τη διεξαγωγή της. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε μια αληθινή και ειλικρινή απάντηση από τον ιατρό σας - μια συζήτηση που αργότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον του Δικαστηρίου.
  • Εξασφαλίστε Αντίγραφα Ιατρικών Αρχείων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφα των ιατρικών σας αρχείων από το ιατρό σας ή / και το νοσοκομείο. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε μια ιατρική έκθεση που να περιγράφει λεπτομερώς τη θεραπεία που λάβατε. Σημαντικό είναι επίσης μετά την έξοδό σας από το Νοσοκομείο να ζητήσετε εξιτήριο στο οποίο να περιγράφονται τα κύρια συμβάντα κατά τη νοσηλεία σας.
  • Τεκμηριώστε τους τραυματισμούς σας: Φωτογραφήστε ή βιντεοσκοπήστε τις προφανείς συνέπειες του τραυματισμού σας. Αυτό θα βοηθήσει το Δικαστήριο να κατανοήσει τη σοβαρότητα και την έκταση των τραυματισμών σας.
  • Γράψτε τα γεγονότα: Αν και ίσως να πιστεύετε ότι δεν θα ξεχάσετε ποτέ αυτή την εμπειρία, ίσως να μην θυμηθείτε σημαντικές λεπτομέρειες γι 'αυτήν. Καταγράψτε τα συμβάντα χρονολογικά, σημειώστε ονόματα και λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα της υπόθεσή σας, ώστε να είναι ευκολότερο να τα θυμάστε στο μέλλον.
  • Καλέστε αμέσως το δικηγόρο σας: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβετε αμέσως εξειδικευμένη νομική συμβουλή από δικηγόρο που ειδικεύεται στο δίκαιο ιατρικής αμέλειας: με βάση το Κυπριακό Δίκαιο ο ενάγων πρέπει να αποδείξει όχι μόνο ότι ο ιατρός ή το νοσοκομείο έχει καθήκον επιμέλειας προς αυτόν, αλλά και ότι υπήρξε παραβίαση του καθήκοντος αυτού. Οι ασθενείς στην Κύπρο έχουν θεσμοθετημένα δικαιώματα, αλλά αυτά μπορούν να κατοχυρωθούν μόνο με τη βοήθεια εξειδικευμένου δικηγόρου. Όσο πιο γρήγορα λάβετε νομική συμβουλή και καθοδήγηση τόσο πιο πιθανό θα είναι να μπορέσει ο δικηγόρος σας να προωθήσει εκ μέρους σας την υπόθεσή σας με επιτυχία στο Δικαστήριο.

 

Υποθέσεις Ιατρικής Αμέλειας στην Κύπρο: Δίνουμε Απλές Απαντήσεις σε Πολύπλοκα Ιατρικά Ζητήματα

Τα τελευταία χρόνια η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί πολλές αγωγές ιατρικής αμέλειας και έχουμε εξασφαλίσει αποζημιώσεις στους πελάτες μας για τη συνεχή ιατρική τους φροντίδα, την απώλεια εισοδήματος και τον πόνο και ταλαιπωρία που υπέστησαν λόγω της ιατρικής αμέλειας. Η εξειδίκευσή μας αυτή, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε απλές απαντήσεις σε πολύπλοκα ιατρικά ζητήματα και να σας καθοδηγήσουμε σε όλη τη διαδικασία, από τη λήψη οδηγιών μέχρι την εξασφάλιση της δίκαιης αποζημίωσής σας. Πατήστε στους συνδέσμους πιο κάτω για να δείτε πιο κάτω παραδείγματα υποθέσεων που το γραφείο μας έχει χειριστεί τα τελευταία χρόνια:

 

Διεκδικήστε τα Δικαιώματά σας σε Περίπτωση Ιατρικής Αμέλειας

Η καταχώρηση μιας αγωγής και η διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ιατρικής αμέλειας είναι δύσκολη και πολλές φορές η όλη διαδικασία καθίσταται αποθαρρυντική για το θύμα ιατρικής αμέλειας. Τα Κυπριακά Δικαστήρια όμως συχνά δικαιώνουν τους ασθενείς. Με την εργασία μας σε αυτό τον τομέα δικαίου επιδιώκουμε να εξυπηρετήσουμε ένα διπλό σκοπό: από τη μία καθήκον μας είναι να εξασφαλίσουμε για τον πελάτη μας την απαραίτητη αποζημίωση για να προστατεύσει την υγεία και ευημερία του, και από την άλλη μέσω τις προώθησης των υποθέσεων ιατρικής αμέλειας επιδιώκουμε να αναδεικνύεται και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά ο Νόμος έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό από όλους τους εμπλεκομένους στην Κύπρο ότι η αμέλεια και το επικίνδυνο περιβάλλον θεραπείας δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για το γραφείο μας.

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τραυματισμούς από ιατρική αμέλεια στην Κύπρο τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου: Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνία για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.