Greek (Greece)

Ιατρική Αμέλεια: Χειρουργική Επέμβαση στο Σπόνδυλο στην Κύπρο

Οι επιπλοκές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια η μετά μια χειρουργική επέμβαση στον σπόνδυλο συχνά επηρεάζουν καταλυτικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Αρκετές φορές μία χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη δεν ανακουφίζει εντελώς τα συμπτώματα πόνου και άλλοτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να υποστεί επιπρόσθετα προβλήματα λόγω του χειρουργείου.

Όταν οι επιπλοκές μίας εγχείρισης στον σπόνδυλο αποδίδονται σε ιατρικό λάθος ή ιατρική αμέλεια ο ασθενής μπορεί να στραφεί εναντίον του υπεύθυνου ιατρού και / ή ιατρικού κέντρου διεκδικώντας αποζημίωση για τα έξοδα της αποκατάστασής του, την απώλεια εισοδήματός του, και για τον πόνο και ταλαιπωρία και τον συνεπακόλουθο περιορισμό της ποιότητας ζωής του.

Σε αυτό τον εξειδικευμένο τομέα δικαίου διεκδικούμε εκ μέρους των πελατών μας χρηματική αποζημίωση για τον πόνο ταλαιπωρία και απώλεια που υπέστηκαν λόγω ιατρικής αμέλειας που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια πριν ή μετά τη χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Για να κατοχυρώσουμε τη θετική έκβαση των υποθέσεων των πελατών μας και την τελική αποζημίωσή τους, βεβαιωνόμαστε διεξοδικά από την αρχή μέσω του δικτύου συνεργατών / ιατρών εμπειρογνωμόνων μας για τη θετική νομική τεκμηρίωση της ιατρικής αμέλειας και εργαζόμαστε συνεχώς σε στενή επικοινωνία με τους πελάτες μας έτσι ώστε να μην αφεθεί τίποτα στην τύχη.

 

Κατηγορίες

Οι χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη μπορούν αδρά να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες.

  • Αποσυμπίεση (decompression): Όταν παρατηρούνται πιεστικά φαινόμενα στο νωτιαίο σάκο ή σε κάποιο νεύρο ή ρίζα προκαλείται πόνος, αιμωδίες (μουδιάσματα), παραισθησίες ή σε σοβαρότερες μορφές μυϊκή αδυναμία ή ακόμα και πάρεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικότερα όταν τα συμπτώματα χρονίζουν προτείνεται χειρουργική επέμβαση αποσυμπίεσης. Οι χειρουργικές επεμβάσεις αποσυμπίεσης ποικίλουν αναλόγως της ιδιαιτερότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ασθενής και της μεθόδου που θα επιλεγεί από τον χειρούργο. Ουσιαστικά όμως αυτό που επιχειρείται είναι η απελευθέρωση των νεύρων που γίνεται είτε κατά την δισκεκτομή, τρηματεκτομή ή πεταλλεκτομή. Σε όλες τις περιπτώσεις αφαιρείται δίσκος ή το οστό που πιέζει τα νεύρα και προκαλεί  νευρογενή πόνο ή τα νευρολογικά συμπτώματα (αδυναμία ή μούδιασμα) στα χέρια ή στα πόδια. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η ανακούφιση του πόνου του ασθενούς με τη χειρουργική παρέμβαση στο σημείο όπου προκαλείται πίεση στα νεύρο ή στο νωτιαίο μυελό.
  • Σταθεροποίηση (stabilization / fusion): Αυτές οι διαδικασίες προτείνονται όταν για παράδειγμα υπάρχει σπονδυλολίσθηση, ή σκολίωση, ή κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να συμβούν είτε λόγω τραύματος είτε λόγω εκφύλισης. Αυτό που επιχειρείται είναι η σπονδυλοδεσία η οποία καταργεί την κίνηση ανάμεσα στους δύο ή περισσότερους σπονδύλους με στόχο να σταματήσει τον τοπικό πόνο και να προστατεύσει τα νεύρα. Η σπονδυλοδεσία επιτυγχάνεται με τη συνένωση δύο ή και περισσότερων σπονδύλων και γίνεται με την χρήση οστικών μοσχευμάτων που λαμβάνονται από τη λεκάνη του ασθενούς ή από τράπεζα μοσχευμάτων. Τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υποβοηθάται με τη χρήση βιδών και ράβδων και άλλων υλικών, φτιαγμένων από μέταλλα όπως το τιτάνιο, που συγκρατούν ακίνητους τους σπονδύλους σαν εσωτερικός νάρθηκας μέχρις ότου ‘πίασουν’ τα οστικά μοσχεύματα και ενωθούν οι σπόνδυλοι.

 

Χειρουργική Επέμβαση στη Σπονδυλική Στήλη – Περιπτώσεις Ιατρικής Αμέλειας

Αυτού του είδους οι επεμβάσεις μπορεί να παρουσιάσουν διαφόρων ειδών επιπλοκές και γι’ αυτό ο χειρούργος θα πρέπει να κοινοποιεί στον ασθενή όλα τα ενδεχόμενα και ρίσκα και να λαμβάνεται η συναίνεσή του προτού προχωρήσει. Ο χειρούργος πρέπει να λαμβάνει με βάση και τα σχετικά πρωτόκολλα όλα τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγονται επιπλοκές που μπορούν να προβλεφθούν με τη δέουσα επιμέλεια. Συχνές περιπτώσεις αμέλειας είναι οι ακόλουθες:

  • Χειρουργικό λάθος κατά την τοποθέτηση βιδών, ράβδων ή άλλων υλικών: η λανθασμένη τοποθέτηση αυτών των υλικών κατά κανόνα προκαλεί υπέρμετρη ταλαιπωρία και πόνο και οδηγεί στην αναγκαιότητα νέου χειρουργείου για αποκατάσταση.
  • Αποτυχία ορθού προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού ελέγχου και οδηγιών: σε περιπτώσεις όπου οι ασθενείς παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα θα πρέπει να τηρούνται οι ορθές διαδικασίες και λήψη των σωστών φαρμάκων τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση και να δίδονται οι σωστές οδηγίες στον ασθενή.
  • Λανθασμένη διάγνωση και διενέργεια τομής και σπονδυλοδεσίας σε λάθος σημεία.
  • Βλάβη στο Νωτιαίο Μυελό κατά την επέμβαση — η βλάβη αυτού του είδους είναι μόνιμη αφού οποιαδήποτε βλάβη στο κεντρικό τμήμα του νευρικού συστήματος, σε αντίθεση με το περιφερικό νευρικό σύστημα δεν επιδιορθώνεται.

 

Εξασφαλίστε Βοήθεια

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τραυματισμούς από ιατρική αμέλεια στην Κύπρο τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου: Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνίας για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.

 

Πατήστε εδώ αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία ανάκτησης αποζημίωσης που ακολουθεί το γραφείο μας.