Greek (Greece)

Σε αυτό τον εξειδικευμένο τομέα δικαίου εκπροσωπούμε πελάτες οι οποίοι διεκδικούν αποζημίωση για τον πόνο ταλαιπωρία και μόνιμη ζημιά που υπέστηκαν ως αποτέλεσμα αμελούς χειρουργικής επέμβασης στα μάτια με λέιζερ. Για να κατοχυρώσουμε τη θετική έκβαση των υποθέσεων των πελατών μας, βεβαιωνόμαστε διεξοδικά από την αρχή για τη θετική νομική τεκμηρίωση της ιατρικής αμέλειας και εργαζόμαστε συνεχώς με στενή επικοινωνία με τους πελάτες μας έτσι ώστε να μην αφεθεί τίποτα στην τύχη.

Ο όρος Lasik αποτελεί ακρώνυμο για τις λέξεις “laser assisted in situ keratomileusis”. Αυτή η θεραπεία είναι πλέον πολύ δημοφιλής και χρησιμοποιείται στην Κύπρο ευρέως για τις ανωμαλίες της όρασης, όπως η μυωπία. Με τη χρήση ακτίνων λέιζερ, αποκόπτεται αρχικά ένα λεπτό στρώμα από τον κερατοειδή χιτώνα του ματιού. Το στρώμα αυτό δεν αποκόπτεται πλήρως αλλά αφήνεται συνδεμένο σε ένα μικρό σημείο για να επικαλύψει την περιοχή της επέμβασης στο τέλος. Μετά το άνοιγμα οι ακτίνες λέιζερ χρησιμοποιούνται για τη σμίλευση και λέπτυνση του στρώματος του κερατοειδούς.

Οι θεραπείες με λέιζερ και ειδικά η μέθοδος Lasik είναι κατά γενικό κανόνα ασφαλείς με ένα υψηλό ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς. Αυτού λεχθέντος όμως, αποδεικνύεται ότι οι περιπλοκές από τέτοιες επεμβάσεις είναι στην πραγματικότητα πιο συχνές και επώδυνες από όσο αφήνεται να πιστεύουν οι ασθενείς.

Επίσης, παρόλο που οι περισσότεροι χειρούργοι οφθαλμίατροι έχουν εμπειρία σε αυτού του είδους την επέμβαση, πολλές φορές δυστυχώς δεν ξοδεύουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να λάβουν κατάλληλα το ιστορικό του ασθενούς για να αξιολογήσουν ορθά κατά πόσο είναι κατάλληλος για την εν λόγω θεραπεία. Ως εκ τούτου προκύπτουν αγωγές και απαιτήσεις για ιατρική αμέλεια.

Κατά κύριο λόγο, τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν λόγω ιατρικής αμέλειας κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού που, αν δεν γίνει σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος να παραληφθεί να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν αντενδείξεις στο συγκεκριμένο ασθενή για τη θεραπεία αυτή. Ασθενείς με καταρράκτη, γλαύκωμα, σοβαρές ανωμαλίες του κερατοειδούς χιτώνα, διαβήτη ή με προβλήματα άμυνας του οργανισμού δεν είναι καλοί υποψήφιοι για επέμβαση με λέιζερ. Άλλοι λόγοι που οδηγούν σε απαιτήσεις για αμέλεια ιατρών είναι ο λανθασμένος χειρισμός του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης και η ανεπαρκής παρακολούθηση του ασθενούς μετεγχειρητικά που οδηγεί στη βλάβη του. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Νόμος στην Κύπρο σας προστατεύει και σας παρέχει το δικαίωμα για αποζημίωση και αποκατάσταση της ζημιάς σας.

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τραυματισμούς από ιατρική αμέλεια στην Κύπρο τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου: Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνίας για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.