Greek (Greece)

Εγκεφαλική Παράλυση: Έχω Καλή Υπόθεση;

Εάν η παράλυση του παιδιού σας οφείλεται σε τραύμα που προέκυψε από τον τοκετό από ευθύνη ιατρού ή σε ιατρική αμέλεια, ο νόμος στην Κύπρο σας επιτρέπει, δια μέσου της δικαστηριακής διαδικασίας, να επιδιώξετε χρηματική αποζημίωση για το παιδί σας. Η χρηματική αποζημίωση που αποδίδεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση των εξόδων που απαιτούνται για τη στήριξη του παιδιού σας, όπως την ιατρική και παραϊατρική φροντίδα, τις θεραπείες, υποστηρικτικό εξοπλισμό, φάρμακα, συσκευές επικοινωνίας και απαραίτητες προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν στο σπίτι ή στα αυτοκίνητά σας.

Το κόστος της εγκεφαλικής παράλυσης είναι δυσβάσταχτο για την οικογένεια. Η επιδίκαση χρηματικών αποζημιώσεων από το δικαστήριο αποτελεί αναγνώριση της εγκεφαλικής παράλυσης και της συνεπακόλουθης αναπόφευκτης ισόβιας οικονομικής επιβάρυνσης για την οικογένεια – παράγοντες που δεν θα υφίσταντο σε περίπτωση που δεν υπήρχε ιατρική αμέλεια και ο συνεπακόλουθος τραυματισμός του παιδιού σας. Για όσες οικογένειες επιτυγχάνουν σε μια τέτοια αγωγή, τα ωφελήματα είναι τεράστια διότι με την επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης δίδεται η ευχέρεια στην οικογένεια να λάβει τις απαραίτητες θεραπείες που θα χρειαστεί το παιδί κατά τη διάρκεια της ζωής του.

 

Λάβετε Απαντήσεις Σήμερα

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για εγκεφαλική παράλυση τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

 

Πληροφόρηση για τους Γονείς

Η προώθηση της δικαστικής διαδικασίας σε περιπτώσεις εγκεφαλικής παράλυσης είναι μια δύσκολη απόφαση για τους γονείς και θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να αποφασίσουν έχοντας πρώτα αντιληφθεί όλες τις σχετικές παραμέτρους. Στις σελίδες πιο κάτω παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που έχουμε συντάξει για τους γονείς.

 

Πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω επαγγελματίες / οντότητες είναι υπεύθυνοι για την παράλυση του παιδιού σας;

 • Μαιευτήρας Γυναικολόγος
 • Παιδίατρος
 • Νευρολόγος
 • Αναισθησιολόγος
 • Φαρμακοποιός
 • Νοσοκόμοι
 • Προσωπικό του νοσοκομείου και / ή της κλινικής
 • Εξοπλισμός του νοσοκομείου

 

Το δικαστικό μας σύστημα στην Κύπρο επιτρέπει σε οποιοδήποτε να αξιώνει εναντίον οποιουδήποτε. Όμως, για να υποστηριχθεί μια αγωγή για ιατρική αμέλεια θα πρέπει να αποδειχθεί στο δικαστήριο το πταίσμα του εναγόμενου. Ο εναγόμενος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ή όλοι εκ των ανωτέρω αναφερομένων.

Σε μια αγωγή για αμέλεια μπορεί να υπάρχουν πολλοί εναγόμενοι. Συνήθως όλα τα άτομα τα οποία θεωρούνται αντικειμενικά υπεύθυνα για την αμελή φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού κέντρου που τους εργοδοτεί, μπορούν να προστεθούν ως εναγόμενοι σε μία αγωγή.

 

Έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ο ιατρός σας ή το νοσοκομείο ή κλινική δεν σας παρείχαν τη σωστή φροντίδα που θα έπρεπε να παράσχουν;

Πιστεύετε ότι η φροντίδα που σας παρείχε ή δεν σας παρείχε η κλινική σας ή ο ιατρός σας, προκάλεσε την παράλυση του παιδιού σας; Οι ιατροί και τα νοσοκομεία στην Κύπρο έχουν δυνάμει του περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου υποχρέωση να παρέχουν καλής ποιότητας φροντίδα υγείας που τη χαρακτηρίζουν τα υψηλά τεχνικά επίπεδα και η ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς και αυτού που παρέχει τη φροντίδα υγείας. Το καθήκον επιμέλειας που οφείλουν σε όλους τους ασθενείς υπαγορεύει ότι η παροχή ιατρικής φροντίδας δεν πρέπει να είναι κατώτερη από το κοινώς αποδεκτό επίπεδο φροντίδας που αναμένεται να παρέχεται από την ιατρική κοινότητα. Η αποτυχία του εναγόμενου να παράσχει τέτοια φροντίδα, είτε σκόπιμα είτε λόγω αμέλειας, οδηγεί σε παράβαση αυτού του καθήκοντος επιμέλειας, και δίδει δικαίωμα στο θύμα για την αξίωση αποζημίωσης.

 

Οι ιατροί, μεταξύ άλλων, έχουν καθήκον να:

 • Λαμβάνουν την επι γνώσει συναίνεση (informed consent) του ασθενούς.
 • Να είναι ικανοί επαγγελματίες.
 • Να έχουν την απαραίτητη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Να μην εγκαταλείπουν ή παραμελούν τον ασθενή.
 • Να προστατεύουν τον ασθενή τους όσο καλύτερα μπορούν σύμφωνα με κοινώς αποδεκτά από την ιατρική κοινότητα πρότυπα.

 

Τα νοσοκομεία / κλινικές, μεταξύ άλλων, έχουν καθήκον να:

 • Καθιερώνουν και εφαρμόζουν ορθές πολιτικές και διαδικασίες.
 • Να επιβεβαιώνουν τα διαπιστευτήρια του προσωπικού τους.
 • Να εκπαιδεύουν κατάλληλα το προσωπικό τους.
 • Να επιβλέπουν την απόδοση του προσωπικού τους.
 • Να παρέχουν ένα ασφαλές για τους ασθενείς περιβάλλον.
 • Να παρέχουν ένα καθαρό περιβάλλον.
 • Να εξασφαλίσουν τις εκ του Νόμου απαιτούμενες άδειες λειτουργίας.

 

Πιστεύετε ότι υπήρξε παράβαση του γενικώς αποδεκτού καθήκοντος επιμέλειας και φροντίδας που θα έπρεπε να λάβει το παιδί σας;

Για να στοιχειοθετηθεί μια υπόθεση για ιατρική αμέλεια στην Κύπρο, συνήθως πρέπει να αποδειχτεί στο δικαστήριο η παράβαση από τον εναγόμενο του καθήκοντος επιμέλειας. Η ευθύνη του ιατρού είναι να προστατεύσει τον ασθενή του όσο καλύτερα μπορεί εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα και διαδικασίες που εφαρμόζονται στην κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την κρατούσα επιστημονική προσέγγιση. Για να στοιχειοθετηθεί μια αγωγή θα πρέπει να αποδειχθεί η παράβαση αυτού του ιατρικού καθήκοντος.

Η απόδειξη παράβασης καθήκοντος επιμέλειας γενικά απαιτεί να πεισθεί το δικαστήριο ότι κανένα «λογικό άτομο» με όμοια προσόντα με τον εναγόμενο θα ενεργούσε όπως ενήργησε ο εναγόμενος ιατρός. Η παράβαση καθήκοντος επιμέλειας από τον ιατρό συνήθως λαμβάνει τη μορφή μιας πράξης  που έκανε ενώ δεν έπρεπε να την είχε κάνει, αλλά μπορεί να είναι και η παράλειψη μιας ενέργειας που έπρεπε να είχε κάνει αλλά δεν έκανε.

 

Ορισμένοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί από το δικαστήριο κατά πόσο υπήρξε αμέλεια είναι οι ακόλουθοι:

 • Κατά πόσο το κακό που επεσυνέβη ήταν λογικά προβλεπτό.
 • Κατά πόσο λήφθηκαν προληπτικές προφυλάξεις προκειμένου ν’ αποφευχθεί ή να περιοριστεί ένας εύλογα προβλεπτός κίνδυνος για την υγεία του ασθενούς.
 • Κατά πόσο υπάρχει μαρτυρία για αμέλεια και / ή ολιγωρία από τον ιατρό και / ή το νοσοκομείο.
 • Κατά πόσο ο εναγόμενος ιατρός ήταν ορθά εκπαιδευμένος και είχε το απαραίτητο υπόβαθρο και εμπειρία για να προβεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Κατά πόσο εφαρμόστηκαν ορθά πολιτικές και διαδικασίες που είναι κοινώς αποδεκτό ότι απαιτούνται για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε σωστός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και ότι υπήρξε διαθέσιμο καταρτισμένο προσωπικό που να εφαρμόζει σωστές διαδικασίες.
 • Κατά πόσο υπήρχαν κάποιες ειδικές συνθήκες η περιορισμοί που περιόριζαν το πεδίο δράσης του ιατρού.
 • Κατά πόσο οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν έγιναν εγκαίρως ή εάν υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 • Κατά πόσο υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές δράσεως με λιγότερους κινδύνους που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο ιατρός και δεν το έπραξε.

 

Υπήρξε παράβαση του καθήκοντος ολοκληρωμένης ιατρικής πληροφόρησης;

Προϋπόθεση για την παροχή φροντίδας υγείας είναι η συγκατάθεση του ασθενούς, μετά από ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σε κατάλληλο χρόνο και κατά τρόπο κατανοητό, ώστε ο ασθενής να αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που του παρέχονται και να αποφασίσει ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Η παράβαση αυτού του καθήκοντος λαμβάνει χώρα όταν ο ασθενής συμφωνεί για την παροχή φροντίδας υγείας χωρίς να ενημερωθεί πλήρως με όλη τη διαθέσιμη στον ιατρό σχετική πληροφόρηση. Σε τέτοιο σενάριο είναι απαραίτητο να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι ο τραυματισμός δεν θα συνέβαινε εάν ο ιατρός αποκάλυπτε όλες τις πληροφορίες στον ασθενή που, με τη σειρά του, ενόψει της πληροφόρησης, θα αρνείτο να προχωρήσει με τη συγκεκριμένη θεραπεία / επέμβαση.

 

Παράβαση του καθήκοντος ιατρικής πληροφόρησης συμβαίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Επιγνώσει συναίνεση (informed consent): σε περίπτωση που ο ιατρός προχωρήσει με παροχή ιατρικής φροντίδας χωρίς να λάβει την εκ των προτέρων επιγνώσει συναίνεση του ασθενούς (εκτός σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών).
 • Μη παροχή πληροφόρησης ως προς τη συγκεκριμένη θεραπεία: σε περίπτωση που ο ιατρός δεν αποκαλύπτει την απαιτούμενη θεραπεία.
 • Μη παροχή πληροφόρησης ως προς τους κινδύνους: συμβαίνει εάν ο ιατρός δεν αποκαλύψει το εύρος και την έκταση των κινδύνων που εγκυμονεί μια θεραπεία ή δεν πληροφορεί τον ασθενή για τις εναλλακτικές επιλογές που τυχόν να έχει.

 

Υποψιάζεστε ότι έγινε λανθασμένη διάγνωση;

Η αποτυχία έγκαιρης και ορθής διάγνωσης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρα, ή να προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς. Ένα μεγάλο ποσοστό αγωγών για ιατρική αμέλεια προκύπτουν λόγω λανθασμένης διάγνωσης ή μη έγκαιρης διάγνωσης. Προκειμένου να γίνει μια σωστή διάγνωση, ο ιατρός θα πρέπει να ζητήσει να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις στο σωστό χρόνο σε σχέση με τα συμπτώματα και τις περιστάσεις που αντιμετωπίζει ο ασθενής. Η λανθασμένη διάγνωση ή η καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να συνιστά αμέλεια σε περίπτωση που οδηγήσει σε βλάβη για το παιδί ή τη μητέρα.

 

Λάθη στη διάγνωση μπορούν να προκύψουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αποτυχία διεξαγωγής των κατάλληλων εξετάσεων
 • Αποτυχία διάγνωσης περίπλοκης εγκυμοσύνης (όπως για παράδειγμα εξωμήτριας ή έκτοπης κύησης, πολλαπλής κύησης, περιπτώσεις με προδρομικό πλακούντα ή με διαβήτη κύησης)
 • Καθυστέρηση στη διάγνωση
 • Λανθασμένη ερμηνεία ιατρικών εξετάσεων ή αναλύσεων.
 • Λανθασμένος υπολογισμός της ηλικίας κύησης.

 

Υπήρξε ακατάλληλη θεραπεία πριν, κατά ή μετά την εγκυμοσύνη;

Η ακατάλληλη ιατρική θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα πριν τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ή αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού σας. Τέτοια λάθη ενδέχεται να προκαλέσουν κακό στο παιδί σας και σε αγωγή για ιατρική αμέλεια θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το κακό ήταν αποτέλεσμα του ιατρικού λάθους, δηλαδή της παράβασης καθήκοντος επιμέλειας που οφείλει ο ιατρός στον ασθενή.

Δεν είναι όλα τα ιατρικά λάθη που αποτελούν αμέλεια ειδικά όταν συμβαίνουν σε περίπλοκες συνθήκες όπου ο ιατρός είχε περιορισμένες επιλογές. Εκείνο που θα πρέπει να καταδειχθεί είναι ότι η πράξη ή παράλειψη του ιατρού ήταν τέτοια που κανένας υπεύθυνος ιατρός δεν θα ενεργούσε με αυτό τον τρόπο.

 

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα ακατάλληλης θεραπείας κατά ή μετά την κύηση:

 • Αποτυχία ορθής διάγνωσης η αποτυχία ορθής αντίδρασης
 • Αποτυχία ορθής αντίδρασης σε περιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.
 • Αποτυχία ορθής διεξαγωγής κάποιας διαδικασίας (όπως επέμβασης ή θεραπείας)
 • Αποτυχία έγκαιρης διάγνωσης ή αντίδρασης στην κατάσταση του εμβρύου ή σε περίπτωση εμβρυικής δυσχέρειας
 • Αποτυχία έγκαιρης διενέργειας καισαρικής τομής σε περίπτωση που παρατηρείται εμβρυική δυσχέρεια.
 • Αποτυχία έγκαιρης διενέργειας καισαρικής τομής σε άλλες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση λοίμωξης ή παρατεταμένου τοκετού.
 • Καθυστέρηση στην παροχή ιατρικής φροντίδας
 • Όταν υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή ιατρικής φροντίδας που εύλογα θα μπορούσε να αποφευχθεί.
 • Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση διάγνωσης μιας επικίνδυνης κατάστασης και / ή αντίδρασης σε αυτή.
 • Αποτυχία και / ή άρνηση παροχής ιατρικής θεραπείας
 • Αποτυχία παροχής οξυγόνου σε περίπτωση ασφυξίας κατά τον τοκετό.
 • Αποτυχία ορθής παρακολούθησης της οξυγόνωσης κατά τον τοκετό και παροχής κατάλληλης αναζωογόνησης του νεογνού αμέσως μετά τη γέννησή του.

 

Υποψιάζεστε ότι υπήρξε ακατάλληλη παροχή φροντίδας ή ότι το παιδί σας υπέστη τραυματισμούς πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννησή του;

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης:

 • Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αναπτύξατε οποιαδήποτε λοίμωξη (βακτηριακή, ιογενή, μυκητιασική, παρασιτική, ή σεξουαλικά μεταδιδόμενη) που έθεσε το αγέννητο μωρό σας σε κίνδυνο όπως, ιλαρά, τοξοπλάσμωση, ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊό, έρπητα, ή λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος; Πως σας συμβούλευσε ο ιατρός σας; Αντιμετώπισε ορθά τη λοίμωξη;
 • Ελέγχθηκε η ομάδα αίματός σας καθώς επίσης εάν τυχόν διαθέτετε αντισώματα κατά των ερυθροκυττάρων;
 • Παρουσιάσατε προεκλαμψία και / ή υπέρταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που δεν αντιμετωπίσθηκε εγκαίρως ή αποτελεσματικά;
 • Ο ιατρός και / οι νοσοκόμοι προέβηκαν σε όλους τους απαραίτητους προγεννητικούς ελέγχους;
 • Ο ιατρός και / ή οι νοσοκόμοι ερμήνευσαν σωστά όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
 • Ο ιατρός και / ή οι νοσοκόμες παρακολουθούσαν τυχόν αλλαγές ή πτώση στους σφυγμούς του εμβρύου κατά τη διάρκεια του τοκετού;
 • Είχατε υψηλό πυρετό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
 • Εάν το μωρό σας γεννήθηκε πρόωρα, σας χορηγήθηκε κάποιο φάρμακο για να σταματήσει τον πρόωρο τοκετό και / ή για να ωριμάσουν οι πνεύμονες του νεογνού;
 • Είχατε αιμορραγία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; Πως αντιμετωπίσθηκε;
 • Είχατε πρόωρη ρήξη υμένων («σπάσιμο νερών») ή πρόωρη αποκόλληση πλακούντα; Για ποιο λόγο; Πως αντιμετωπίσθηκε;
 • Η κύησή σας θεωρείτο υψηλού κινδύνου αλλά δεν αντιμετωπίστηκε ως τέτοια;

 

Κατά τη διάρκεια του τοκετού:

 • Είχατε αποκόλληση πλακούντα;
 • Έχετε λόγο να πιστεύετε ότι σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια του τοκετού το παιδί σας έπαθε υποξία;
 • Είχατε αποβολή μηκωνίου στο αμνιοτικό υγρό;
 • Η διάρκεια του τοκετού σας κράτησε περισσότερο από 24 ώρες μετά τη ρήξη υμένων (μετά που έσπασαν τα νερά);
 • Ο τοκετός σας έγινε με εμβρυουλκό (ένα ζευγάρι οργάνων σαν κουτάλια) ή με βεντούζα;
 • Τραυματίστηκε το παιδί σας από τον εμβρυουλκό ή τη βεντούζα;
 • Διήρκησε υπερβολικό χρόνο ο τοκετός σας; Για πιο λόγο και πως αντιμετωπίσθηκε από τον ιατρό σας;
 • Είχατε ανωμαλίες θέσης και κατασκευής του ομφαλίου λώρου όπως περιτυλίξεις, πρόπτωση ή κόμβους;
 • Ήταν το κεφαλάκι του εμβρύου δυσανάλογα μεγάλο για να περάσει από τη λεκάνη; Υποβληθήκατε σε καισαρική τομή;
 • Υπήρξαν μαιευτικές επιπλοκές όπως δυστοκία ώμων;
 • Κατά τη διάρκεια του τοκετού οι σφυγμοί του παιδιού σας παρακολουθούνταν; Υπήρξε καθόλου βραδυκαρδία κατά τη διάρκεια του τοκετού; Πως αντιμετωπίστηκε;
 • Υπήρξαν επιπλοκές κατά τον τοκετό με αποτέλεσμα να γίνει εσπευσμένα καισαρική τομή που δεν ήταν προγραμματισμένη; Για ποιο λόγο;

 

Μετά τον τοκετό

 • Το παιδί σας γεννήθηκε με ίκτερο;
 • Το παιδί σας έκλαψε αμέσως μετά τη γέννηση από μόνο του;
 • Αμέσως μετά τη γέννηση χρειάστηκε βοήθεια για να αναπνεύσει;
 • Εισήχθηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών;
 • Είχε χαμηλότερη από την αποδεκτή τιμή στην κλίμακα του APGAR;
 • Η εγκυμοσύνη σας διήρκησε πέραν των 42 εβδομάδων;

 

Υποπτεύεστε ότι το τραύμα του παιδιού σας προήλθε από τη λανθασμένη χορήγηση φαρμάκων;

Πολλές φορές μπορεί να γίνει χορήγηση λανθασμένου σκευάσματος ή φαρμάκου ή ακόμη και να χορηγηθεί το σωστό φάρμακο σε λανθασμένη δοσολογία.

Συνήθως η ευθύνη για τη χορήγηση φαρμάκων είναι του ιατρού ή του αναισθησιολόγου. Οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για να γνωρίζουν κατά πόσο η χορήγηση συγκεκριμένου φαρμάκου μπορεί να έχει αντενδείξεις στο συγκεκριμένο ασθενή. Τα προσήκοντα μέτρα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη λήψη του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς ή ακόμη και την υποβολή σε ελέγχους προκειμένου να διακριβωθούν τυχόν αλλεργίες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ο ιατρός να ενημερώνει τον ασθενή και να επισύρει την προσοχή του σε τυχόν παρενέργειες των φαρμάκων ή σε πιθανές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη του φαρμάκου. Όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παράβαση τέτοιου καθήκοντος επιμέλειας του ιατρού θα πρέπει να οδηγήσει σε βλάβη στον ασθενή για να υπάρχει αγώγιμο δικαίωμα.

 

Το παιδί σας τραυματίστηκε κατά τον τοκετό;

Η ιατρική αμέλεια κατά τη διάρκεια του τοκετού συμβαίνει όταν το νεογνό υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια του τοκετού και η βλάβη αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό από τον ιατρό ή από το νοσοκομείο.

Με τις μοντέρνες τεχνικές τοκετού και την υφιστάμενη επιστημονική γνώση έχει βελτιωθεί σημαντικά τόσο η ασφάλεια της μητέρας όσο και του νεογνού. Όμως στην περίπτωση όπου οι ίδιες τεχνικές εφαρμόζονται απρόσεκτα ή χωρίς την απαραίτητη προεργασία και επιμέλεια μπορεί να υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες. Το σώμα του νεογνού, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής και του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι ακόμη υπό ανάπτυξη. Τα νεογνά είναι ευάλωτα και επιρρεπή σε διάφορους παράγοντες, όπως λοιμώξεις, τραύματα, στέρηση οξυγόνου και άλλες επιπλοκές του τοκετού. Ένας τραυματισμός που λαμβάνει χώρα κατά τη διαμόρφωση του εγκεφάλου, ειδικά κατά τη γέννα, μπορεί να επηρεάσει μόνιμα την ανάπτυξη του νεογνού.

 

Οι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί να συμβούν με διάφορους τρόπους όπως:

 • Αποτυχία έγκαιρης διάγνωσης περιγεννητικής και / ή ενδομήτριας ασφυξίας
 • Επιλογή λανθασμένης υπό τις περιστάσεις μεθόδου τοκετού.
 • Αποτυχία έγκαιρης διενέργειας καισαρικής τομής σε επείγουσες περιστάσεις.
 • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διενέργεια καισαρικής τομής.
 • Αποτυχία εντοπισμού και / ή ορθής αντιμετώπισης επιπλοκών με τον ομφάλιο λώρο.
 • Αποτυχία εντοπισμού και / ή ορθής αντιμετώπισης προεκλαμψίας και / ή μητρικής υπέρτασης.
 • Ακατάλληλη, υπερβολική ή λανθασμένη χρήση βεντούζας ή εμβρυουλκού που προκαλεί τραύμα στο νεογνό.
 • Αποτυχία του ιατρού να αντιμετωπίσει ορθά επιπλοκές κατά τον τοκετό.
 • Αποτυχία ορθής αναζωογόνησης. Καθυστερημένοι ή λανθασμένοι χειρισμοί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά της ζωής οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τόσο την άμεση όσο και την μετέπειτα έκβασή της υγείας του νεογνού.
 • Αποτυχία έγκαιρου εντοπισμού προδιαθετικών παραγόντων για πρόωρο τοκετό.
 • Αποτυχία ορθής αντιμετώπισης τυχόν άπνοιας ή βραδυκαρδίας.

 

Το παιδί σας γεννήθηκε κάτω από λανθασμένες συνθήκες;

Ορισμένες φορές μια εγκυμοσύνη δεν τερματίζεται έστω και όταν κάποια γνωστή ασθένεια, όπως το σύνδρομο Down, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σε άλλες περιπτώσεις το ζευγάρι δεν ενημερώνεται εγκαίρως για τους κινδύνους ή τις πιθανότητες να γεννηθεί το παιδί τους με κάποια αναπηρία δεδομένων των συγκεκριμένων συνθηκών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι γονείς θα είχαν τερματίσει την εγκυμοσύνη εγκαίρως, εάν είχαν λάβει από τον ιατρό τους την ορθή και ολοκληρωμένη  πληροφόρηση που απαιτείται από το νόμο στην Κύπρο. Είναι δε απαραίτητο οι γονείς να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό προκειμένου να τους δοθεί η ευχέρεια από νωρίς για να μπορούν να αποφασίσουν τόσο σημαντικά θέματα.

 

Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το Νοσοκομείο;

Σε κάποιες περιπτώσεις, εκτός από τον υπεύθυνο ιατρό μπορεί να ευθύνεται και το νοσοκομείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, μπορεί το νοσοκομείο ή η κλινική να μην τηρούσε τα ορθά πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες διαδικασίες ή να μην είχε διαθέσιμο και επαρκή εξοπλισμό για τη συγκεκριμένη επέμβαση.

 

Το νοσοκομείο ή η κλινική μπορεί να ευθύνεται για τα ποιο κάτω:

 • Το προσωπικό είναι ανεπαρκές για να παρέχεται ορθή ιατρική φροντίδα.
 • Προσωπικό, ιατροί οι νοσοκόμοι, που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση κατάρτιση και εμπειρία.
 • Αποτυχία τήρησης ορθών πρακτικών, διαδικασιών και πρωτοκόλλων.
 • Αποτυχία επίβλεψης και εφαρμογής ορθών πρακτικών και διαδικασιών.
 • Αποτυχία ορθής εισαγωγής και εξαγωγής ασθενών.
 • Αποτυχία ορθής τήρησης ιατρικών αρχείων.
 • Αποτυχία να διατηρούν τις εγκαταστάσεις καθαρές και αποστειρωμένες όπου χρειάζεται.
 • Αποτυχία ορθής συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Αποτυχία εφαρμογής κανονισμών ασφάλειας και υγείας.

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τραυματισμούς από ιατρική αμέλεια στην Κύπρο τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου: Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνίας για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.