Greek (Greece)

Η Πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Διεργασιών της Ν. Ροτσίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε, έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και στηρίζεται στις πιο κάτω βασικές αρχές και προθέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες της. Είμαστε η πρώτη Κυπριακή Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που εξειδικεύεται αποκλειστικά στο Δίκαιο Ανάκτησης Αποζημίωσης εναντίον ασφαλιστικών εταιρειών και μεγάλων οργανισμών για τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα και ιατρική αμέλεια.

 

Αρχές:

Η εταιρεία Ν. Ροτσίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε, και το προσωπικό της είμαστε δεσμευμένοι να:

 • • Διασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας
  • Καθιερώνουμε και να παρακολουθούμε τους στόχους ποιότητας και να εφαρμόζουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα συνεχούς βελτίωσης
  • Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των νόμων και κανονισμών που εφαρμόζονται
  • Συμμορφωνόμαστε με όλες τις απαιτήσεις οι οποίες διέπουν τις λειτουργίες μας
  • Παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για τη πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
  • Εφαρμόζουμε την πολιτική αυτή καθημερινά

 

Προθέσεις:

 • • Να κατανοούμε τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά την επίδοση των δραστηριοτήτων μας
  • Να κατανοούμε, αξιολογούμε και αντιμετωπίζουμε τις απειλές και να ενισχύουμε τη δέσμευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας
  • Να εφαρμόζουμε σύστημα μέτρησης και ανάλυσης των στόχων ποιότητας, βασισμένο πάνω σε κριτήρια που αφορούν τη λειτουργία, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών
  • Να εξασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό γνωρίζει τις ευθύνες του για συμμόρφωση με την πολιτική και τις διαδικασίες που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
  • Να εφαρμόζουμε σύστημα λήψης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
  • Να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε το προσωπικό μας σχετικά με θέματα ποιότητας με στόχο την παροχή υπηρεσιών για ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών
  • Να διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία με το προσωπικό, πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη και συνεργάτες μας για όλα τα θέματα που μας αφορούν
  • Να ενσωματώνουμε την ποιότητα στις καθημερινές λειτουργικές μας πρακτικές
  • Να κοινοποιήσουμε στο προσωπικό, πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη και συνεργάτες μας την πολιτική αυτή
  • Να αναθεωρούμε την πολιτική μας συχνά έτσι ώστε να είναι σχετική και κατάλληλη με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της Εταιρείας.

 

Η προσπάθεια αυτή δεσμεύει όλο το προσωπικό και τη διεύθυνση της Ν. Ροτσίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε, σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτή η πολιτική αναθεωρείται ετήσια κατά τη διοικητική ανασκόπηση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλόλητα της και είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.