Greek (Greece)

Σίγουρα η προώθηση μιας απαίτησης για αποζημίωση δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί η οικογένεια που χάνει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Τις περισσότερες φορές όμως η διεκδίκηση αποζημίωσης καθίσταται αναγκαία για την οικογένεια. Για παράδειγμα εάν ένας πατέρας αποβιώσει σε ένα τροχαίο ατύχημα και αφήσει πίσω του σύζυγο και τέκνα, η απώλεια του εισοδήματος του εκλιπόντος από την οικογένεια αφήνει δυσαναπλήρωτα κενά.

Η αξίωση αποζημίωσης για αυτούς που μένουν πίσω είναι συχνά καθοριστικής σημασίας. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται η στήριξη μίας δικηγορικής εταιρείας με γνώση και εξειδίκευση στον τομέα ανάκτησης αποζημιώσεων και ειδικότερα με εμπειρία στο χειρισμό σύνθετων και περίπλοκων απαιτήσεων όπως είναι στις περισσότερες φορές τα θανατηφόρα ατυχήματα.

Σε αυτό τον εξειδικευμένο κλάδο δικαίου διεκδικούμε εκ μέρους των πελατών μας χρηματική αποζημίωση για τον πόνο ταλαιπωρία και απώλεια που υπέστηκαν από τον χαμό κάποιου οικείου τους προσώπου λόγω της αμέλειας τρίτων. Για να διασφαλίσουμε τη θετική έκβαση των υποθέσεων των πελατών μας συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για τη σωστή προετοιμασία της υπόθεσης έτσι ώστε να μην αφεθεί τίποτε στην τύχη και να ανακτήσουμε εκ μέρους τους τη μέγιστη αποζημίωση που επιτρέπει ο νόμος.

 

Πιο κάτω παρατίθενται σχετικές πληροφορίες.

 

Ποιος Έχει Δικαίωμα Αγωγής σε Περίπτωση Θανατηφόρου Τροχαίου ή Άλλου Ατυχήματος;

Αξίωση για αποζημίωση, μεταξύ άλλων, μπορεί να έχουν:

  • Ο σύζυγος ή η σύζυγος του αποβιώσαντος
  • Οι εξαρτώμενοι του αποβιώσαντος
  • Τα παιδιά του αποβιώσαντος
  • Αδέλφια του αποβιώσαντος
  • Γονείς και / ή παππούδες του αποβιώσαντος
  • Οποιοδήποτε άλλο άτομο διοριστεί ως διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντος.

 

Τι Είδους Αποζημίωση Μπορεί να Διεκδικηθεί σε Περίπτωση Θανατηφόρου Ατυχήματος στην Κύπρο;

Σίγουρα δημιουργούνται επιπλοκές οικονομικής φύσεως μετά το θάνατο ενός προσώπου. Είτε μιλούμε για τα έξοδα κηδείας, είτε οι επιπλοκές είναι η απώλεια εισοδήματος από τα οποίο ζούσαν οι εξαρτώμενοι του εκλιπόντος, πρόκειται για ζητήματα τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν μετά το χαμό κάποιου οικείου προσώπου. Η σχετική νομοθεσία και νομολογία για αποζημίωση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύνθετη, όμως η εμπειρία μας στο δίκαιο αποζημιώσεων μας επιτρέπει να δράσουμε αμέσως και να σας καθοδηγήσουμε στη θετική έκβαση της διαδικασίας. Τα είδη αποζημίωσης που μπορούμε να αξιώσουμε εκ μέρους σας συχνά εξαρτώνται από την ηλικία του εκλιπόντος, τον αριθμό των εξαρτωμένων του και το είδος της απώλειας εξάρτησης που υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση.

Οι δικηγόροι μας διεκδικούν σε τέτοιες περιπτώσεις αποζημιώσεις τόσο προς όφελος της περιουσίας του αποβιώσαντος αλλά και προς όφελος των εξαρτώμενων. Οι αποζημιώσεις προς όφελος της περιουσίας του θύματος θανατηφόρου ατυχήματος μπορούν να συμπεριλάβουν την αποζημίωση για απώλειες που είχαν δημιουργηθεί πριν από το θάνατο, εξαιρουμένων αποζημιώσεων για οδύνη λόγω απώλειας οικείου (bereavement). Οι αποζημιώσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν ζημιές που έχουν προκληθεί στο όχημα του αποθανόντος, απώλεια ημερομισθίων για την περίοδο μεταξύ του δυστυχήματος και του θανάτου και έξοδα κηδείας. Τα πιο πάνω αποτελούν μέρος της περιουσίας το οποίο κατανέμεται στους κληρονόμους σύμφωνα με τις οδηγίες της διαθήκης ή σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σε περίπτωση που ο εκλιπών δεν είχε αφήσει διαθήκη.

Οι δε αποζημιώσεις που διεκδικούμε προς όφελος των εξαρτώμενων του αποβιώσαντος που συμπεριλαμβάνουν, ως αναφέρεται και ανωτέρω, μεταξύ άλλων, το σύζυγο ή τη σύζυγό του, οποιοδήποτε γονιό ή άλλο ανιόντα, οποιοδήποτε τέκνο ή άλλο κατιόντα και οποιοδήποτε πρόσωπο που ήταν αδελφός, αδελφή, θείος ή θεία του αποβιώσαντος. Αυτή η αποζημίωση είναι επιπρόσθετη της αποζημίωσης λόγω απώλειας και αναλογεί προς τη ζημιά η οποία προκύπτει από το θάνατο στους εξαρτώμενους αντίστοιχα.

Κατά την πρώτη συνάντηση θα μπορέσουμε να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος οικείου σας προσώπου. 

 

Χρονικοί Περιορισμοί σε Περίπτωση Θανατηφόρου (παραγραφή αγώγιμου δικαιώματος)

Ο συνήθης κανόνας είναι ότι τα αστικά αδικήματα παραγράφονται σε περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία του συμβάντος / ατυχήματος. Παρακαλούμε σημειώσατε πως υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα και γι’ αυτό το λόγο η νομική συμβουλή είναι απαραίτητη σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το δικαίωμά σας μπορεί να έχει παραγραφεί.

 

Εκπροσώπηση σε Θανατική Ανάκριση

Όταν ένα άτομο αποβιώσει αναπάντεχα, είτε ως αποτέλεσμα ατυχήματος είτε για κάποια αιτία η οποία μπορεί να μην είναι ξεκάθαρη ή όπου υπάρχει εύλογη αιτία υποψίας ότι ο θάνατος ήταν βίαιος η αφύσικος δύναται να δειξαχθεί θανατική ανάκριση συνήθως από Επαρχιακό Δικαστή δυνάμει των προνοιών του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου (ΚΕΦ.153), όπως τροποποιήθηκε.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι δικηγόροι μας μπορούν να εμφανιστούν εκ μέρους σας στη διαδικασία και να εξετάσουν όλους τους σχετικούς μάρτυρες, κάτι το οποίο συνήθως μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεταγενέστερη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης.

 

Εξασφαλίστε Βοήθεια Σήμερα

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για θανατηφόρο ατύχημα στην Κύπρο τηλεφωνήστε σήμερα στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου: Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνίας για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.

 

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας και εδώ για να ενημερωθείτε για το τι κάνουμε.