Greek (Greece)

Η Ροτσίδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ έχει εκπροσωπήσει ένα μεγάλο αριθμό ποδηλατών στα χρόνια λειτουργίας της. Πιο κάτω απαντούμε κάποιες από τις συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε από τους ποδηλάτες πελάτες μας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε επίσης να διαβάσετε σχετικά τις Συχνές Ερωτήσεις σε Περίπτωση Ατυχήματος με Μοτοσικλέτα και σε Τροχαία Ατυχήματα. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το κείμενο για τη Αλήθεια για τους Εξώδικους Συμβιβασμούς, το οποίο επισημαίνει σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη όταν βρεθεί αντιμέτωπος με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο θα  χειριστούμε την υπόθεσή σας, πατήστε στο σύνδεσμο Τι Κάνουμε για να δείτε τη διαδικασία μας από την ανάληψη της υπόθεσής σας μέχρι την παράδοση της αποζημίωσης. Ακολουθούν οι απαντήσεις μας.

 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση για ατύχημα με ποδήλατο στην Κύπρο;

Αν έχετε εμπλακεί σε ατύχημα με ποδήλατο για το οποίο δεν ευθύνεστε, ή έχετε υποστεί τραυματισμούς λόγω κακής συντήρησης των δρόμων ενώ ποδηλατούσατε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε εκ μέρους σας αποζημίωση για τους τραυματισμούς σας και χρηματική αποζημίωση εφόσον το ατύχημα έλαβε χώρα εντός των τελευταίων τριών χρόνων. Δυστυχώς εάν το ατύχημα έγινε πριν από περίοδο που ξεπερνά τα τρία έτη, δεν υφίσταται πλέον δικαίωμα αξίωσης για αποζημίωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

 

Η πιθανή αποζημίωση τι καλύπτει;

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις που θα εξασφαλίσουμε για σας χωρίζονται αδρά σε δύο κατηγορίες:

Γενικές Αποζημιώσεις  -  είναι η αποζημίωση για τον πόνο την ταλαιπωρία, τη ψυχική οδύνη, την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας σας, για τα τραύματά σας και για την απώλεια άνεσης (loss of amenity).

Ειδικές Αποζημιώσεις – είναι η αποζημίωση για χρηματική απώλεια η οποία προκύπτει λόγω του ατυχήματός σας, όπως για παράδειγμα:

 • Κόστος επιδιόρθωσης / αποκατάσταση ποδηλάτου
 • Απώλεια εισοδήματος
 • Εύλογα έξοδα ιατρικής περίθαλψης και θεραπειών
 • Κόστος κατεστραμμένου ρουχισμού ή εξοπλισμού
 • Έξοδα φροντίδας και περίθαλψης
 • Άλλα έξοδα τα οποία προέκυψαν λόγω του ατυχήματος

Είναι σημαντικό να θυμάστε όταν διεκδικείτε αποζημίωση για επιδιόρθωση του ποδηλάτου σας, η ασφαλιστική εταιρεία που εκπροσωπεί τον υπαίτιο μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για να επιδιορθώσει τις ζημιές του ποδηλάτου σας, ή να σας αποκαταστήσει με τη χρηματική αξία του ποδηλάτου, ως αυτή είχε κατά το χρόνο του ατυχήματος (συνήθως σε περιπτώσεις όπου το ποδήλατο έχει καταστραφεί ολοσχερώς). Αυτή δεν είναι αναγκαστικά η ίδια  με την τιμή στην οποία αγοράσατε το ποδήλατο.

Όσον αφορά τον ρουχισμό και εξοπλισμό, πάντα λαμβάνεται υπόψη και η φυσική φθορά που προκύπτει από την χρήση.

Σημειώνεται επίσης ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι υπόχρεη να προβεί σε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού για χρηματική απώλεια η οποία δεν έχει τεκμηριωθεί με βάση τους κανόνες μαρτυρίας και απόδειξης.

 

Τι χρειάζεται για να τεκμηριώσω την απαίτησή μου μετά από ατύχημα με ποδήλατο;

Όσον αφορά ζημιές στο ποδήλατο πρέπει να προσδιοριστούν τα έξοδα επιδιόρθωσης / η αξία πριν το ατύχημα. Αυτό μπορεί να γίνει συχνά από το κατάστημα που αγοράσατε το ποδήλατο, αλλά μπορούμε και να αναθέσουμε την εκτίμηση σε ένα ειδικό από την ομάδα ειδικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Συνήθως θα σας ζητήσουμε να προσκομίσετε ως μαρτυρία, για παράδειγμα, τα ακόλουθα

 • Φωτογραφίες του ποδηλάτου
 • Απόδειξη αγοράς , εάν υπάρχει
 • Για ζημιά σε ρουχισμό , φωτογραφίες και αποδείξεις αγοράς εάν υπάρχουν.
 • Αποδείξεις όσον αφορά όλα τα άλλα έξοδα (π.χ ιατρικά έξοδα, έξοδα φυσιοθεραπείας, έξοδα μεταφορικών π.χ. ταξί κτλ.)
 • Όσον αφορά την απώλεια εισοδήματός σας, τα τεκμήρια διαφέρουν ανάλογα με το εάν είστε μισθωτός η αυτοτελώς εργαζόμενος. Αναλόγως θα συζητήσουμε τι πρέπει να προσκομιστεί.
 • Ιατρικά πιστοποιητικά, αποτελέσματα εξετάσεων, διαγνώσεις απεικονίσεων.

 

Πώς θα χρηματοδοτήσω την απαίτησή μου;

Στη Ροτσίδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας δεν αντιμετωπίζουν κανένα ρίσκο. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε πληρωμή εάν πρώτα δεν ανακτήσουμε την αποζημίωσή σας. Χρηματοδοτούμε την υπόθεσή σας με βάση τη συμφωνία μας για αμοιβή επιτυχίας, έτσι ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στην απαίτησή σας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Σε γενικές γραμμές πώς είναι η διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική εταιρεία μετά από ατύχημα με ποδήλατο στην Κύπρο;

Η διαδικασία θα εξαρτηθεί από την περιπλοκότητα της υπόθεσής σας και τα συγκεκριμένα περιστατικά της δικής σας περίπτωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία διεκδίκησης μπορεί να είναι το κατά πόσο η ευθύνη είναι παραδεκτή η όχι, και κατά πόσο έχετε υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις, πατήστε εδώ.

 

Πόσο καιρό θα πάρει να εξασφαλίσετε την αποζημίωσή μου;

Δεν είναι δυνατό να πει κανείς με ακρίβεια πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι να εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας. Σε απλές υποθέσεις όπου η ευθύνη είναι παραδεκτή από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου, μπορεί να καταστεί δυνατή η ανάκτηση αποζημίωσης εντός 2 μηνών από τη μέρα που θα λάβουμε τις οδηγίες σας. Σε σύνθετες υποθέσεις όπου υπάρχει διερεύνηση από την αστυνομία και η ευθύνη μπορεί να αμφισβητείται μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 4 χρόνια.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια μιας τέτοιας υπόθεσης. Αυτοί είναι κυρίως, η σοβαρότητα των τραυματισμών σας, η φύση των αναγκαίων ερευνών που αφορούν την υπόθεση, η συνεργασία των αναμιγμένων μερών όπως για παράδειγμα της αστυνομίας και των ειδικών που θα παρουσιαστούν ως εμπειρογνώμονες στη δίκη.

Η εξειδίκευσή μας σε αυτό τον τομέα μας επιτρέπει να μην μένουμε με δεμένα τα χέρια και να διασφαλίζουμε ότι οι υποθέσεις μας διεκπεραιώνονται το ταχύτερο δυνατό και ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν τη μέγιστη αποζημίωση που δικαιούνται. Πατήστε εδώ για να μάθετε τι θα κάνουμε αν αναλάβουμε την υπόθεσή σας.

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας Σήμερα για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για ατύχημα με ποδήλατο τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνίας για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.