Greek (Greece)

Αποζημίωση για Επαγγελματική Αμέλεια στην Κύπρο

Σε αυτό τον τομέα δικαίου συνεργαζόμαστε με πελάτες οι οποίοι υπέστηκαν ζημιά που προκλήθηκε επειδή κάποιος επαγγελματίας που προσέλαβαν τους παρείχε υπηρεσίες οι οποίες ήταν κατώτερου επιπέδου από αυτό αναμένεται από ένα ικανό επαγγελματία του κλάδου του. Οι Εναγόμενοι σε τέτοιου είδους αγωγές συνήθως παρουσιάζονται αρχικά ως ικανοί επαγγελματίες του κλάδου τους, αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασίας όμως αποτυγχάνουν να παρέχουν την εργασία ή υπηρεσία σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αναλαμβάνουμε ευρείας κλίμακας αγωγές για παράβαση καθήκοντος επαγγελματικής ευθύνης που προκύπτει ως αποτέλεσμα επαγγελματικής αμέλειας.

Η επαγγελματική αμέλεια  μπορεί να προκύψει όποτε κάποιος επαγγελματίας προκαλεί βλάβη ή ζημιά σε κάποιον λόγω επαγγελματικών υπηρεσιών ή πράξεων του που υποπίπτουν του επιπέδου που εύλογα θα αναμενόταν από ένα ικανό επαγγελματία του κλάδου του.

 

Περιπτώσεις Αμέλειας από Επαγγελματίες

Παραδείγματα περιπτώσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε αγώγιμο δικαίωμα για επαγγελματική αμέλεια στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

 • Ένα νέος ιδιοκτήτης σπιτιού επιθυμεί να ενάγει τον αρχιτέκτονα / πολιτικό μηχανικό / εταιρεία ανάπτυξης γης / κατασκευαστική εταιρεία διότι το σπίτι το οποίο έκτισε έχει στατικά προβλήματα.
 • Ένας επενδυτής επιθυμεί να ενάγει των χρηματιστή του καθότι πιστεύει ότι αυτός τον έπεισε να επενδύσει σε λανθασμένα χαρτοφυλάκια.
 • Ένας πελάτης πιστεύει ότι ο δικηγόρος του υπήρξε αμελής κατά την παροχή επαγγελματικής συμβουλής ή κατά τον χειρισμό της υπόθεσής του με αποτέλεσμα ν υποστεί οικονομική ζημιά.
 • Ένας ασθενής αρρωσταίνει επειδή ο ιατρός του απέτυχε να προβεί σε έγκαιρη διάγνωση. Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας για ιατρική αμέλεια πατήστε εδώ.
 • Μια επιχείρηση επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον των επαγγελματιών που τους εγκατέστησαν κάποιο λογισμικό που δεν λειτουργεί.

 

Πια κάτω παρατίθεται λίστα με κάποια από τα επαγγέλματα στα οποία οι επαγγελματίες οφείλουν καθήκον επιμέλειας προς τους πελάτες τους:

 • Ασφαλιστικοί Αντιπρόσωποι
 • Ιατροί
 • Νοσοκόμοι
 • Δικηγόροι
 • Όλων των ειδών εργολάβοι με την ευρεία έννοια (contractors)
 • Λογιστές
 • Μηχανικοί
 • Φαρμακοποιοί
 • Ψυχίατροι
 • Φυσιοθεραπευτές
 • Οδοντίατροι
 • Χειροπράκτες
 • Ηλεκτρολόγοι

 

Εάν προσανατολίζεστε προς τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για επαγγελματική αμέλεια είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η μή επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος δεν συνιστά αναγκαστικά αμέλεια εκ μέρους του επαγγελματία που εργοδοτήσατε. Ο νόμος ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια είναι περίπλοκος και συνεχώς αναπτυσσόμενος. Το γεγονός ότι πράξεις ενός επαγγελματία στα μάτια του πελάτη μπορεί να φαντάζουν ως αμελείς δεν σημαίνει απαραίτητα αυτές οι πράξεις θα κριθούν ως τέτοιες από το Δικαστήριο. Προτού ληφθούν δικαστικά μέτρα θα πρέπει να γίνει προσεκτική περισυλλογή του μαρτυρικού υλικού και να αποφασιστεί με τη βοήθεια κάποιου εμπειρογνώμονα του κλάδου ότι όντως οι ενέργειες του εναγόμενου επαγγελματία ήταν τέτοιες που να δικαιολογούν την αξίωση αποζημίωσης.

 

Εξασφαλίστε Βοήθεια Σήμερα

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας και για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για επαγγελματική αμέλεια επικοινωνήστε σήμερα με γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ατυχημάτων σε Παγκύπρια βάση, ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση.