Greek (Greece)

 

Το τρίτο από τη σειρά από άρθρα για την οδική ασφάλεια με τίτλο «Από τον Κώδικα» ασχολείται με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας στους κυκλικούς κόμβους. 
 
Η τήρηση απλών κανόνων οδικής κυκλοφορίας περιορίζει τα τροχαία ατυχήματα και πολλές φορές σώζει ζωές. 
 

Βραβευμένοι Δικηγόροι Προσωπικών Ατυχημάτων στην Κύπρο

 

Κυκλικοί Κόμβοι (roundabout)
 
Οι κυκλικοί κόμβοι είναι συμβολές δρόμων που διευκολύνουν τη ροή της τροχαίας κίνησης. Σε αυτούς, συνήθως, η κίνηση είναι αυξημένη και γι’ αυτό χρειάζεται να ακολουθείτε κάποιους βασικούς κανόνες ώστε να συνεργάζεστε με τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, για να προχωρεί ομαλά η κίνηση χωρίς συγκρούσεις και ατυχήματα.
     
Γενικοί Κανόνες 
 
Όταν πλησιάζετε σε κυκλικό κόμβο, να τηρείτε τα πιο κάτω:
 
i. Παρατηρείτε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για να ενεργείτε ανάλογα, περιλαμβανομένων των οδικών πινακίδων και των σημάνσεων στο οδόστρωμα οι οποίες σας κατευθύνουν στη σωστή λωρίδα.
 
ii. Αποφασίστε έγκαιρα από ποια έξοδο του κυκλικού κόμβου θα πρέπει να βγείτε.
 
iii. Δίνετε το κατάλληλο σήμα, εντός χρονικής περιόδου που να μην προκαλεί σύγχυση στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
 
iv. Εισέρχεστε στη σωστή λωρίδα εισόδου.
 
v. Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος σας για να εναρμονιστείτε με τις υπάρχουσες συνθήκες τροχαίας κίνησης.
 
vi. Λαμβάνετε υπόψη την ταχύτητα και τη θέση των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου γύρω σας.
 
Όταν Προσεγγίσετε τον Κυκλικό Κόμβο
 
Όταν προσεγγίσετε τον κυκλικό κόμβο, να τηρείτε τα πιο κάτω:
 
i. Παραχωρείτε πάντοτε και αναγκαστικά προτεραιότητα στα οχήματα τα οποία ευρίσκονται μέσα στον κόμβο και κινούνται πλησιάζοντας από τα δεξιά σας.
 
ii. Προσέχετε όσους ευρίσκονται ήδη εντός του κόμβου και λαμβάνετε υπόψη την πιθανότητα να δίνουν λάθος σήμα ή να μην δίνουν καθόλου σήμα ενώ θα έπρεπε.
 
iii. Αν περιμένετε σε ουρά αναμένοντας να φτάσετε στον κόμβο ή αν τα οχήματα μπροστά σας κινούνται αργά, κοιτάζετε συχνά μπροστά σας για να βεβαιώνεστε ότι τα οχήματα που προπορεύονται έχουν ήδη κινηθεί.
 
Πάντα να προσέχετε και να είστε ιδιαίτερα ανεκτικοί με τους πιο κάτω
 
i. Πεζούς που πιθανόν να διασταυρώνουν τις εισόδους ή τις εξόδους του κόμβου.
 
ii. Οχήματα που βρίσκονται ήδη μέσα στον κόμβο και ιδιαίτερα αυτά που φαίνεται σκοπεύουν να βγουν από την επόμενη έξοδο.
 
iii. Οχήματα που αλλάζουν λωρίδες ή που βρίσκονται σε λάθος λωρίδα εντός του κόμβου.
 
iv. Μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες.
 
v. Οχήματα μεγάλου μήκους (περιλαμβανόμενων και οχημάτων με ρυμουλκούμενα). Τα οχήματα αυτά μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία ή να «πατήσουν» τις λωρίδες, λόγω του μεγέθους τους. Παρακολουθείτε προσεκτικά τα σήματα πορείας που δίνουν – αλλά και πάλι προσοχή, υπομονή και ανεκτικότητα.
 
Αποζημίωση για Τροχαίο Ατύχημα; 
 
Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τροχαίο ατύχημα τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο. 
 
Το γραφείο μας βρίσκεται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλες τις επαρχίες ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων της Κύπρου.
 
Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση.
 
Περισσότερες Πληροφορίες στο Blog μας
Επισκεφθείτε το blog μας για να μάθετε περισσότερα για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα.
 
Μάθετε περισσότερα για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από ατυχήματα στο κανάλι μας στο YOUTUBE
 
Βραβευμένοι Δικηγόροι Προσωπικών Ατυχημάτων στην Κύπρο -