Greek (Greece)

Τραυματισμοί με Ποδήλατα – Αποζημίωση μετά από Πτώση Ποδηλάτη Λόγω Λακκούβας ή Ανώμαλου / Επικίνδυνου Οδοστρώματος

Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Κύπρο. Εάν τραυματιστήκατε κατά την οδήγηση του ποδηλάτου σας εξαιτίας λακκούβας η λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, ενδεχομένως να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε εκ μέρους σας αποζημίωση.

Η παραμέληση και η κακή συντήρηση των δρόμων μας στην Κύπρο σε συνδυασμό με την υπερίσχυση των αυτοκινήτων και τις ενίοτε ακραίες καιρικές συνθήκες μπορούν να καταστήσουν τους δρόμους μας στην Κύπρο επικίνδυνους για τους ποδηλάτες καθώς δημιουργούνται λακκούβες και / ή καταστρέφεται το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνο.

Με το κόστος της σωστής διατήρησης των δρόμων μας και τις συνεχείς προσπάθειες των Δήμων και της Κυβέρνησης να περιορίσουν τα έξοδά τους, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι Δήμοι και οι Τοπικές Αρχές μερικές φορές αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για να διατηρήσουν τους δρόμους σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η εμπειρία μας δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ατυχημάτων σε ποδήλατα οφείλεται σε λακκούβες και ελαττωματικούς δρόμους.

Παρόλο που στις πλείστες αυτών των περιπτώσεων, οι τοπικές αρχές συνήθως επιχειρούν να υποστηρίξουν στο Δικαστήριο ότι έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους να επιθεωρούν και να διατηρούν το δρόμο σε ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας, όταν ένας ποδηλάτης έχει τραυματιστεί λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος τότε συνήθως μπορούμε να καταδείξουμε την ευθύνη του υπεύθυνου για τη συντήρηση.

 

Τεκμηριώστε την Απαίτησή σας

Εάν τραυματιστήκατε εξαιτίας λακκούβας η γενικά λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος ενώ κάνατε ποδηλασία, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τα εξής.

  • Σημειώστε τη θέση του ατυχήματος – μετρήστε το βάθος, μήκος και πλάτος της λακκούβας, και της θέσης της στο δρόμο σε σχέση με το κράσπεδο. Σημειώστε επίσης τυχόν άλλα ελαττώματα του οδοστρώματος στη γύρω περιοχή και / ή γύρω από το χώρο που πέσατε.
  • Φωτογραφίστε το σημείο πτώσης σας το συντομότερο δυνατό για να μπορέσετε μετά να τεκμηριώσετε τους ισχυρισμούς σας και να μπορέσετε να παρουσιάσετε τις διαστάσεις του προβλήματος σε κλίμακα. Εξασφαλίστε αρκετές φωτογραφίες τις οποίες μετά θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια πλήρη εικόνα του προβλήματος στο οδόστρωμα.
  • Βγάλετε περισσότερες φωτογραφίες από τη ζημιά στο ποδήλατό σας και τυχόν τραυματισμούς που έχετε υποστεί.
  • Προβείτε αμέσως σε καταγγελία για την πτώση σας και για την ύπαρξη λακκούβας η άλλης ανωμαλίας στο οδόστρωμα στην τοπική αρχή, συνήθως στον Δήμο.

 

Η Συνήθης Υπεράσπιση των Δήμων

Παρόλο που αυτό ακούγεται απλό, οι αξιώσεις αποζημίωσης από ποδηλάτες που τραυματίζονται λόγω λακκούβας, μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκες όσον αφορά την απόδειξη ευθύνης. Από την εμπειρία μας, ο Δήμος θα υποστηρίξει στο Δικαστήριο ότι διέθετε κατάλληλο σύστημα επιθεώρησης και συντήρησης του οδοστρώματος και, ως εκ τούτου, εκπλήρωσε το νόμιμο καθήκον του. Ως εκ τούτου, πολύ συχνά η επιτυχία της αξίωσής σας θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από την επιμέλεια και την εμπειρία του δικηγόρου που χειρίζεται την αξίωσή σας.

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας Σήμερα για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για ατύχημα με ποδήλατο τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνίας για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.