Greek (Greece)

pedestrian

Οι πιο ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου είναι οι πεζοί, ιδιαίτερα τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άλλα πρόσωπα με κινητικά προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο, πολύς κόσμος θεωρεί ότι ο πεζός δεν ευθύνεται ποτέ για την πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήματος με αυτοκίνητο. Αυτό δεν ισχύει. Στην Κύπρο σε περιπτώσεις αξίωσης αποζημίωσης μετά από τροχαίο με πεζούς κάποιες φορές από τα γεγονότα προκύπτει και το Δικαστήριο βρίσκει ότι ευθύνεται ο πεζός για την πρόκληση του ατυχήματος.

Ως εκ τούτου, από νομικής απόψεως δεν θα ήταν ορθό να υποστηρίξουμε ότι ευθύνεται πάντα ο οδηγός του αυτοκινήτου. Τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός του αυτοκινήτου αποτελούν χρήστες του οδικού δικτύου και ως εκ τούτου και οι δύο οφείλουν καθήκον επιμέλειας τόσο ο ένας στον άλλον όσο και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Αν παραβιάσουν αυτό το καθήκον επιμέλειας τότε οποιοσδήποτε από τους δύο ή και οι δύο μαζί μπορεί να αποφασιστεί ότι ήταν υπεύθυνοι για την πρόκληση του ατυχήματος. Στον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των μερών οι καθοριστικοί παράγοντες του νόμου στην Κύπρο είναι η υπαιτιότητα και η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας που προξένησε το ατύχημα και της ζημιάς που προκλήθηκε και αποτελεί το αντικείμενο της δίκης.

Αν ευθύνεται ο οδηγός του αυτοκινήτου για την πρόκληση του ατυχήματος τότε συνήθως ο πεζός θα μπορέσει να διεκδικήσει και να ανακτήσει αποζημίωση για τους τραυματισμούς του, τα έξοδά του και τον πόνο και την ταλαιπωρία που υπέστηκε λόγω του ατυχήματος. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο σίγουρα δεν θα πληρώσουν αμαχητί, και ως εκ τούτου το σύνηθες είναι ότι η αρχική πρόταση για αποζημίωση είναι σχεδόν πάντα χαμηλής αξίας, ειδικά αν διαπιστωθεί ότι ο τραυματίας δεν έχει πρόθεση για δικαστική διεκδίκηση.

-----------------------------------------------------------

Μάθετε για τη Διάσημη Υπόθεση με τον Καφέ του McDonalds

-----------------------------------------------------------

Αν ευθύνεται ο πεζός για το ατύχημα, τότε το πιο πιθανόν ο πεζός δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού του αυτοκινήτου. Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου μπορεί να καταχωρίσει αγωγή εναντίον του πεζού διεκδικώντας αποζημίωση για τις ζημιές στο αυτοκίνητό του και τους τραυματισμούς του.

Δείτε πιο κάτω συνήθεις περιπτώσεις όπου το Δικαστήριο βρίσκει ευθύνη στον πεζό για την πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήματος:

• Όταν ο πεζός επιχειρεί να διασταυρώσει τον δρόμο χωρίς να βεβαιωθεί πρώτα ότι δεν έρχονται αυτοκίνητα.

• Όταν ο πεζός περπατά σε αυτοκινητόδρομο ή σε άλλα σημεία όπου απαγορεύονται από το νόμο οι πεζοί.

• Όταν ο πεζός έχει κοντά του διάβαση πεζών και διασταυρώνει τον δρόμο παραλείποντας να την χρησιμοποιήσει.

• Περιπτώσεως απότομης και απρόσεκτης εισόδου του πεζού στο δρόμο ("dashing in cases").

Όπως έχει λεχθεί, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Δικαστήριο μπορεί ν’ αποφασίσει ότι τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου όσο και ο πεζός ευθύνονται για την πρόκληση του οδικού ατυχήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Δικαστήριο στην Κύπρο επιμερίζει την ευθύνη με βάση το Νόμο και τη Νομολογία για τη συντρέχουσα αμέλεια. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα ότι το Δικαστήριο μπορεί να βρει ότι για την πρόκληση συγκεκριμένου δυστυχήματος ευθύνεται λ.χ. 70% ο οδηγός του αυτοκινήτου και 30% ο πεζός. Σε τέτοια περίπτωση, αν, για παράδειγμα, η αποζημίωση του πεζού θα ήταν €100,000 επί πλήρους ευθύνης, το Δικαστήριο θα διατάξει την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού να πληρώσει το μειωμένο ποσό των €70,000 στον πεζό. Το ύψος της αποζημίωσης δηλαδή θα μειωθεί έτσι ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει και την ευθύνη του πεζού στην πρόκληση του ατυχήματος.

Επικοινωνήστε Μαζί μας Σήμερα για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τροχαίο ατύχημα με πεζούς τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ατυχημάτων με πεζούς σε Παγκύπρια βάση, ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, στη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Ελεύθερη Αμμόχωστο.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση.

Δείτε περισσότερα στο κανάλι μας στο YouTube.