Greek (Greece)

 

Αυτή είναι μια από τις συχνότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε. Η σύντομη αλλά όχι πολύ βοηθητική απάντηση είναι ότι «εξαρτάται».  Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή μια υπόθεσης για αποζημίωση από ατύχημα. Κάθε βήμα στη διαδικασία είναι εξίσου σημαντικό και πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να περατωθεί υπομονετικά και ορθολογιστικά για να υπάρξει θετική έκβαση.
 
 
Η Απαίτηση για Αποζημίωση για Τραυματισμούς
 
Μια αγωγή για αποζημίωση για τραυματισμούς μπορεί να κρατήσει από μερικούς μήνες μέχρι και μερικά χρόνια. Τρεις με τέσσερις μήνες είναι το ελάχιστο και αυτό συμβαίνει μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή, με τα δικά της γεγονότα. 
 
Μια αγωγή για αποζημίωση μπορεί να περατωθεί γρήγορα αν η ευθύνη δεν αμφισβητείται και οι τραυματισμοί του ενάγοντος είναι απλοί. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η ευχέρεια για συμβιβασμό και η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να πεισθεί να αποζημιώσει σχετικά νωρίς στη διαδικασία. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Εάν όμως οι τραυματισμοί σας που προκλήθηκαν από το ατύχημα είναι σύνθετοι και σας έχουν κρατήσει μακριά από την εργασία σας, τότε μη βιαστείτε να συμβιβασθείτε απλώς για να διευθετήσετε την υπόθεσή σας. Κάποτε ο συμβιβασμός συνεπάγεται τη γρήγορη περάτωση της υπόθεσής σας όμως αυτό τις περισσότερες φορές δεν αποτελεί την καλύτερη λύση.
 
Πολλές φορές συμβαίνει ο ενάγων να έχει τραυματισθεί σοβαρά αλλά να μην έχει την υπομονή να προωθήσει υπομονετικά  την υπόθεσή του, με αποτέλεσμα να αποδεχθεί ένα ποσό το οποίο να είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που του αξίζει. Ακόμη χειρότερα, μετά την επίτευξη του συμβιβασμού μπορεί να προκύψουν ιατρικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον τραυματισμό. Όμως, εάν η υπόθεση έχει συμβιβασθεί από νωρίς τότε ο τραυματίας δεν μπορεί να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημίωση.
 
Η ουσία μιας υπόθεσης για αποζημίωση είναι να αποδοθεί στο θύμα η χρηματική αποζημίωση που του αξίζει, σύμφωνα με τη Νομολογία του Δικαστηρίου μας. Εάν η υπόθεση διευθετηθεί βιαστικά πριν καν διαφανεί το εύρος και οι συνέπειες των τραυματισμών, τότε το άτομο που διεκδικεί την αποζημίωση θα μείνει χωρίς ουσιαστική θεραπεία. 
 
Η Ζωή μιας Απαίτησης για Αποζημίωση
 
Σε μια απαίτηση που διαρκεί ορισμένα χρόνια, κατά τον πρώτο χρόνο της υπόθεσης ο ενάγων αξιολογεί την κατάσταση της υγείας του μετά το εργατικό ή τροχαίο ατύχημα ή άλλο περιστατικό που προκάλεσε τον τραυματισμό. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Η ασφαλιστική εταιρεία θα θέλει να εξετάσει όλα τα ιατρικά αρχεία και λογαριασμούς. Από αυτά θα καθορίσουν τη φύση και έκταση του τραυματισμού σας και κατά πόσο προκύπτουν εμμένοντα συμπτώματα που να επηρεάζουν τη ζωή σας. Θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί κατά πόσο χρειάζεστε μελλοντική ιατρική φροντίδα. Ουσιαστικά όλα τα θέματα που αφορούν στον τραυματισμό σας, είτε παρελθοντικά, είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον θα πρέπει να αξιολογηθούν προτού να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός. Τον πρώτο χρόνο λοιπόν, η αγωγή θα έχει ήδη καταχωριστεί και η υπόθεση θα αξιολογείται.
 
Μόνο μετά που η φύση των τραυματισμών σας έχει ξεκαθαρίσει και υπάρχει διαθέσιμη ιατρική μαρτυρία που να καθορίζει με σαφήνεια την πρόγνωση της υγείας σας μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση για συμβιβασμό. Ακολούθως θα χρειαστούν κάποιες εβδομάδες διαπραγμάτευσης και, εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, ακόμα κάποιες βδομάδες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση του.
 
Η Δική σας Υπόθεση
 
Σε μια αγωγή για αποζημίωση είτε από ατύχημα είτε από ιατρική αμέλεια, το πιο σημαντικό άτομο είστε εσείς. Εσείς έχετε τραυματιστεί και εσείς χρειάζεστε την αποζημίωση για τους τραυματισμούς σας. Έτσι, κατά κανόνα, ουσιαστικά είναι ο πελάτης αποφασίζει πόσο θα κρατήσει η υπόθεση.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Το δεύτερο πιο σημαντικό άτομο είναι ο δικηγόρος σας εφόσον είναι ευθύνη του να περισυλλέξει και να οργανώσει το μαρτυρικό υλικό για να το παραθέσει με πειστικό τρόπο στην ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά σας. Ο δικηγόρος σας είναι ο σύνδεσμός σας με την υπόθεσή σας και μπορεί με τη σωστή προεργασία και προώθηση της υπόθεσης να επηρεάσει σημαντικά το ύψος της αποζημίωσής σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε νομική συμβουλή ευθύς αμέσως μετά από ατύχημα και σίγουρα πριν να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με τις αρχές ή με τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Ελέγξτε τα Ακόλουθα
 
Πριν να συμβιβασθεί μια υπόθεση θα πρέπει οπωσδήποτε και κατ’ ελάχιστο να έχουν ξεκαθαρίσει τα πιο κάτω:
 
• Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ιατρική γνωμάτευση ως προς την απαιτούμενη διάρκεια της ιατρικής σας θεραπείας.
 
• Θα πρέπει να έχετε λάβει τη μέγιστη μετατραυματική ιατρική θεραπεία που μπορείτε να λάβετε προς αποκατάσταση των τραυματισμών σας.
 
• Θα πρέπει να έχετε μια ακριβή και ολοκληρωμένη γραπτή ιατρική πρόγνωση ως προς την αναμενόμενη εξέλιξη της υγείας σας μετά τον τραυματισμό σας. 
 
Το κλειδί σε τέτοιες υποθέσεις είναι η υπομονή. Ένας εξώδικος συμβιβασμός είναι μόνιμος και ως εκ τούτου τελειωτικός. Η υπομονή σε αυτές τις υποθέσεις αποδίδει. Φυσικά η διάρκεια της υπόθεσης εξαρτάται πάντα από εσάς και από το πόσο πρόθυμοι είστε να συμβιβασθείτε σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας. Πιο συχνά παρά όχι αξίζει η υπομονή για ένα καλύτερο συμβιβασμό, αλλά σίγουρα η οικονομική κατάστασή σας είναι δικό σας θέμα και έχετε εσείς την ευχέρεια να αποφασίσετε. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Έτσι, καταληκτικά, μια υπόθεση για αποζημίωση από ατύχημα διαρκεί όσο καιρό θέλει ο πελάτης να διαρκέσει, πάντα σε συνάρτηση και με αναφορά στις δικές του επιλογές και ανάγκες αφού βεβαίως λάβει πρώτα τη δέουσα νομική συμβουλή.
 
Επικοινωνήστε Μαζί μας Σήμερα για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας
 
Σε αυτό τον τομέα δικαίου εργαζόμαστε με πελάτες που έχουν υποστεί τραυματισμούς συνεπεία ατυχήματος με σκοπό να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα τους και να διεκδικήσουμε εκ μέρους τους τη δίκαιη αποζημίωση που τους αξίζει. Έχουμε εκπροσωπήσει πολλά θύματα ατυχημάτων που προκλήθηκαν από αμέλεια τρίτων να ανακτήσουν αποζημίωση για τους τραυματισμούς τους. Το γραφείο μας έχει ανακτήσει εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ εκ μέρους των πελατών μας για τη συνεχιζόμενη ιατρική φροντίδα τους, την απώλεια εισοδήματός τους και ως αποζημίωση για τον πόνο και ταλαιπωρία που έχουν υποστεί από προσωπικά ατυχήματα.
 
Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε παγκύπρια βάση, ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.
 
Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση.
 
Περισσότερες Πληροφορίες στο Blog μας
 
Επισκεφθείτε το blog μας για να μάθετε περισσότερα για τη διεκδίκηση αποζημίωσης για προσωπικά ατυχήματα.