Greek (Greece)

Ο νόμος, η νομοθεσία, η νομολογία, σε τελική ανάλυση πρέπει πάντα βρίσκει έρεισμα στη λογική και να αντικατοπτρίζει τις αρχές και αξίες της κάθε κοινωνίας. Ποιες είναι όμως οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστημα της αποζημίωσης στην Κύπρο;

Η Φιλοσοφία του Συστήματος Αποζημίωσης
 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστημα αποζημίωσης στην Κύπρο είναι 3:
      •  Η αρχή της αποζημίωσης και αποκατάστασης.
      •  Η αρχή της δικαιοσύνης
      •  Η αρχή της πρόληψης 
 
Η Αρχή της Αποζημίωσης
 
Η αρχή της αποζημίωσης και αποκατάστασης υπαγορεύει ότι πρέπει να υπάρχει αποκατάσταση για κάθε άτομο που έχει τραυματιστεί και / ή ζημιωθεί χωρίς να ευθύνεται. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία αυτό είναι το βέλτιστο. Δηλαδή να υπάρχει αποκατάσταση της ζημιάς του θύματος. Για παράδειγμα αν έχετε τραυματιστεί σ’ ένα τροχαίο ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξαιτίας της αμέλειας κάποιου τρίτου υποφέρετε, θα πρέπει να αποζημιωθείτε. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει αποκατάσταση. Ποιος είναι υπόλογος να καταβάλει την αποζημίωση;
 
Η Αρχή της Δικαιοσύνης
 
Αυτό προκύπτει από τη δεύτερη αρχή, αυτή της δικαιοσύνης. Και η αρχή της δικαιοσύνης προνοεί ότι ο υπαίτιος είναι αυτός που είναι υπόλογος για την αποκατάσταση του θύματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο απρόσεκτος οδηγός αυτός που προκάλεσε το δυστύχημα. Βεβαίως, στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει το σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης έτσι ώστε αν είναι δυνατόν πάντα να υπάρχει χρηματική αποκατάσταση. Δυστυχώς, ακόμα κι’ έτσι είναι, πολλές φορές σε διάφορες περιπτώσεις τα θύματα αμέλειας μένουν χωρίς θεραπεία και αποκατάσταση διότι ο υπαίτιος δεν είναι ούτε ασφαλισμένος αλλά ούτε διαθέτει τα απαιτούμενα κονδύλια προς αποζημίωση. Το σύστημα χρήζει βελτίωσης σε διάφορους τομείς αλλά αυτό είναι θέμα για άλλο άρθρο.
 
Διαβάστε Σχετικά
 
-----------------------------------------------------
 
 
 
-----------------------------------------------------
 
Η Αρχή της Πρόληψης
 
Η τρίτη αρχή που εξυπηρετεί το σύστημά μας είναι η αρχή της πρόληψης. Αν για παράδειγμα ένας εργοδότης δεν εφάρμοζε τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ως εκ τούτου κλήθηκε να αποζημιώσει ένα υπάλληλό του για εργατικό ατύχημα που προέκυψε λόγω τις αμέλειας του εργοδότη τότε αυτός ο εργοδότης στο μέλλον θα είναι πιο προσεκτικός. Το ίδιος συμβαίνει και με τον απρόσεκτο οδηγό που αυξήθηκε το ασφάλιστρο του και με τον αμελή ιατρό που κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση στο ασθενή του.
 

Άρα οι αρχές στις οποίες βασίζεται το σύστημα της αποζημίωσης στην Κύπρο είναι τρεις. Η πρώτη είναι η αρχή της αποζημίωσης που προνοεί ότι πρέπει για κάθε θύμα να υπάρχει αποκατάσταση. Η δεύτερη είναι η αρχή της δικαιοσύνης που προνοεί ότι ο υπαίτιος είναι αυτός που πρέπει να αποζημιώσει το θύμα της αμέλειάς του. Η Τρίτη είναι η αρχή της πρόληψης που προνοεί ότι το σύστημα αποζημίωσης πρέπει να οδηγεί στην πρόληψη που, ως γνωστό, είναι η και η καλύτερη θεραπεία.

Ίσως οι Αμερικάνοι ξέρουν κάτι Περισσότερο;

Στην Αμερική το σύστημα αποζημίωσης βασίζεται επίσης και στην αρχή της τιμωρίας του παραβάτη. Όπου δηλαδή η συμπεριφορά του παραβάτη είναι τόσο αξιόμεμπτη ή συμβαίνει κατ’ επανάληψη ή όταν συντρέχουν κάποιοι ειδικοί λόγοι το σώμα των ενόρκων επιδικάζει τιμωρητικές αποζημιώσεις (punitive damages) οι οποίες εξυπηρετούν το σκοπό της τιμωρίας του παραβάτη αλλά, πιο σημαντικά, ενεργούν ως ένας δυνατός αποθαρρυντικός παράγοντας για μελλοντικές περιπτώσεις.

Ίσως οι Αμερικάνοι να ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς; Σε επόμενο άρθρο στο blog θα συζητήσουμε αυτό το θέμα εκτενέστερα.

Έχετε Τραυματιστεί σε Τροχαίο;
 
Δικηγόροι Προσωπικών Ατυχημάτων στην Κύπρο
 
Εργαζόμαστε με πελάτες που έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό λόγω της αμέλειας τρίτων με σκοπό να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα τους και να διεκδικήσουμε εκ μέρους τους τη δίκαιη αποζημίωση που τους αξίζει.
Για να εγγυηθούμε ότι θα πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας και ότι η εξυπηρέτησή μας είναι προσωπική και στα μέτρα τους έχουμε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον πελάτη μας έτσι ώστε να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη.
 
Επικοινωνήστε Μαζί μας Σήμερα για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας
 
Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για προσωπικά ατυχήματα τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.
Το γραφείο μας βρίσκεται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλες τις επαρχίες ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων της Κύπρου.
Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση.
 
Περισσότερες Πληροφορίες στο Blog μας
 
Επισκεφθείτε το Κυπριακό blog αποζημιώσεων και προσωπικών ατυχημάτων για να μάθετε περισσότερα για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από ατύχημα.