Greek (Greece)
Προσοχή: οι αγωγές για τραυματική εγκεφαλική βλάβη δεν πρέπει να συμβιβάζονται νωρίς
Η τραυματική εγκεφαλική βλάβη (δηλαδή βλάβη στον εγκέφαλο μετά από ατύχημα) αποτελεί από τους σοβαρότερους τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί κάποιος. Σίγουρα είναι ένας τραυματισμός με σαρωτικές επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή του θύματος του τραυματισμού. Είναι γι’ αυτό το λόγο που πολλές φορές οι ασφαλιστικές εταιρείες επιθυμούν να συμβιβάζουν τέτοιες υποθέσεις το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν ενδεχόμενη οικονομική ευθύνη από τις μακροχρόνιες συνέπειες αυτού του τραυματισμού.
 
Η Περιπλοκότητα Τέτοιων Αγωγών ως Προς τον Υπολογισμό της Χρηματικής Αποζημίωσης
Εάν από ευθύνη τρίτου υποστείτε τραυματική εγκεφαλική βλάβη, μην κάνετε οποιαδήποτε δήλωση στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου και μην αποδεχθείτε οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης χωρίς να συμβουλευθείτε εκ των προτέρων ένα έμπειρο δικηγόρο προσωπικών ατυχημάτων. Δεν συνιστάται ο γρήγορος συμβιβασμός σε τέτοιες περιπτώσεις ειδικά διότι μπορεί να μην γνωρίζετε την έκταση των τραυματισμών σας. Η πρόγνωση τέτοιων τραυματισμών μπορεί να μην είναι σαφής για πολλούς μήνες, ίσως και για χρόνια, μετά το δυστύχημα. Και, η ορθή και συγκεκριμένη διάγνωση είναι απαραίτητη για τον καθορισμό του ύψους των αποζημιώσεων. (Για τις υπηρεσίες μας σε σχέση με λανθασμένη διάγνωση ιατρών πατήστε εδώ).
 
Η αξιολόγηση και ο υπολογισμός της δίκαιης χρηματικής αποζημίωσης θύματος τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης είναι περίπλοκη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν, μεταξύ άλλων, η φύση του τραυματισμού, η έκταση και η σοβαρότητα της βλάβης, ο πόνος και η ταλαιπωρία που υπέστη το θύμα συνεπεία του τραυματισμού, τα μακροπρόθεσμα ιατρικά κόστη της θεραπείας της κάκωσης, τα εμμένοντα συμπτώματα, ακόμη και η πιθανή μείωση στο προσδόκιμο ζωής του θύματος. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη εάν έχει μειωθεί η ικανότητα του θύματος για παραγωγή εισοδήματος και πολλά άλλα. Πολλές φορές χρειάζεται η προσκόμιση μαρτυρίας από εμπειρογνώμονες για να βοηθηθεί το Δικαστήριο και να καταλήξει ως προς τη χρηματική αξία της απαίτησης. 
 
Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της τραυματικής βλάβης στον εγκέφαλο είναι ακόμα άγνωστες για την επιστημονική κοινότητα. Είναι φοβερό για παράδειγμα ότι, πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι ο τραυματισμός στο κεφάλι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης σχιζοφρένειας. Ως εκ τούτου θα πρέπει τα θύματα τέτοιων τραυματισμών (ή οι οικογένειές τους) να μην βιάζονται να συμβιβάσουν τις υποθέσεις τους και να λαμβάνουν ορθή εκπροσώπηση από δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο προσωπικών ατυχημάτων προς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.
 
Δικηγόροι Προσωπικών Ατυχημάτων στην Κύπρο
Σε αυτό τον τομέα δικαίου εργαζόμαστε με πελάτες που έχουν υποστεί τραυματισμούς λόγω της αμέλειας τρίτων με σκοπό να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα τους και να διεκδικήσουμε εκ μέρους τους τη δίκαιη αποζημίωση που τους αξίζει.
 
Επικοινωνήστε Μαζί μας για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας
Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τραυματισμούς από ατύχημα τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 22 102081 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να μας επισκεφθείτε στο γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε επίσκεψη στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο. Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση.
 
Περισσότερες Πληροφορίες στο Blog μας
Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε το blog μας για να μάθετε περισσότερα για τη διεκδίκηση αποζημίωσης για προσωπικά ατυχήματα.