Greek (Greece)

Συνήθως η προώθηση μιας αγωγής για αποζημίωση εκ μέρους συνεπιβάτη σε τροχαίο ατύχημα είναι πιο εύκολη από την περίπτωση οδηγού. Ο λόγος είναι απλός: ο συνεπιβάτης δεν χρειάζεται ν’ ανησυχεί για την απόδειξη της ευθύνης διότι στις πλείστες των περιπτώσεων ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς θα βρεθεί υπόλογος για την πρόκληση του δυστυχήματος.

Όπως σε όλες τις υποθέσεις αξίωσης αποζημίωσης για τροχαίο ατύχημα, ο συνεπιβάτης που διεκδικεί αποζημίωση θα πρέπει να αποδείξει 2 πράγματα: την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού και το μέγεθος και έκταση της βλάβης (τραυματισμών) που έχει υποστεί από το τροχαίο ατύχημα.

 

Ο Νόμος Επιβάλλει στις Ασφαλιστικές Εταιρείες Ευθύνη για την Καταβολή Αποζημίωσης

Πολλές φορές πελάτες μας διστάζουν να διεκδικήσουν αποζημίωση διότι ανησυχούν ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στον υπαίτιο οδηγό, ο οποίος μπορεί να είναι φίλος τους η ακόμη και μέλος της οικογένειάς τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, όπως τροποποιήθηκε, την ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης θα την έχει η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού.

 

Τεκμηρίωση των Τραυματισμών σας μετά από Ατύχημα ως Συνεπιβάτης

Όπως σε όλες τις υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε το συντομότερο δυνατό όλες τις σχετικές πληροφορίες και μαρτυρία όπως για παράδειγμα φωτογραφίες από τη σκηνή του ατυχήματος και τα στοιχεία οποιουδήποτε αυτόπτη μάρτυρα. Ακολούθως θα πρέπει να εξασφαλιστεί όλο το μαρτυρικό υλικό που τεκμηριώνει τους τραυματισμούς σας. Αν έχετε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς είναι πιθανόν εσείς και οι οικείοι σας να μην μπορείτε να περισυλλέξετε τις απαραίτητες πληροφορίες και γι’ αυτό το λόγο η επιλογή και διορισμός κάποιου έμπειρου δικηγόρου τροχαίων ατυχημάτων που μπορεί να στηρίξει την υπόθεσή σας είναι σημαντικό να γίνει το συντομότερο δυνατό.

 

Διεκδίκηση Αποζημίωσης για Τραυματισμούς Συνεπιβάτη σε Τροχαίο

Αναλόγως των περιστάσεων πρόκλησης του ατυχήματος, ο εναγόμενος (υπεύθυνος για την πρόκληση του ατυχήματος) μπορεί να είναι ο οδηγός κάποιου άλλου αυτοκινήτου, ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επιβαίνατε ή ακόμη και κάποιος δήμος ή  και η Δημοκρατία αν το ατύχημα οφείλεται σε κακή συντήρηση του δρόμου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, διεκδικούμε εκ μέρους σας, ανάμεσα σ’ άλλα:

Ιατρικά έξοδα: τα έξοδα χειρουργείου, ιατρικής περίθαλψής, των φαρμάκων, επισκέψεις στους ιατρούς και στα νοσοκομεία και σχετικά έξοδα.

Μελλοντικά ιατρικά έξοδα: φυσιοθεραπεία, τυχόν αναγκαίες πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση ουλών και όποιες άλλες μελλοντικές θεραπείες κρίνονται αναγκαίες για την αποκατάσταση του θύματος.

Απώλεια εισοδήματος: μισθούς ή εισόδημα το οποίο ενδεχομένως οι γονείς απώλεσαν ή θα χρειαστεί να απωλέσουν κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του παιδιού τους από τους τραυματισμούς.

Αποζημίωση για τον πόνο και ταλαιπωρία που προκλήθηκε στο θύμα λόγω του τραυματισμού του.

Αποζημίωση για τη μείωση ποιότητας ζωής σε περίπτωση που τα κατάλοιπα του τραυματισμού επιδρούν στην ποιότητα ζωής του θύματος.

Αποζημίωση για απώλεια μελλοντικών απολαβών που μπορεί να προκύπτουν συνεπεία του τραυματισμού.

 

Δικηγόροι Προσωπικών Ατυχημάτων στην Κύπρο

Σε αυτό τον τομέα δικαίου εργαζόμαστε με άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμούς λόγω τροχαίων ατυχημάτων με σκοπό να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά τους και να διεκδικήσουμε εκ μέρους τους δίκαιη αποζημίωση.

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας για τη Διεκδίκηση της Αποζημίωσής σας

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας ή για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τραυματισμούς από ατύχημα τηλεφωνήστε σήμερα στο γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου: Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση. Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις των πελατών μας στη βάση συμφωνίας για αμοιβή επιτυχίας που σημαίνει ότι η αμοιβή μας δεν καταβάλλεται εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας.